IAOPA: UE dofinansuje radia z odstępem 8,33 kHz

 UE dofinansuje radia z odstępem 8,33 kHz

Któż mógł jeszcze rok temu przypuszczać, że władza lotnicza będzie współfinansować przejście do nowego standardu pokładowej awioniki?

Brytyjski nadzór lotniczy CAA ogłosił latem 2016 roku, że otrzymał z Brukseli ponad 4 mln EUR na wyposażenie brytyjskich samolotów w nowe radiostacje z odstępem międzykanałowym 8,33 kHz. Krytyka ze strony AOPA wielokrotnie pokazała, że General Aviation jest pomijany przy wdrażaniu usprawnień do systemu zarządzania ruchem lotniczym. W oficjalnych wyliczeniach wielokrotnie zwracano uwagę, że GA (w przeciwieństwie do lotnictwa komunikacyjnego czy ATC) jedynie w niewielkim stopniu zyska na wprowadzeniu np. transponderów pracujących w Mode-S czy radiostacji z  odstępem międzykanałowym 8,33 kHz, a mimo to jako segment musi płacić w całości za te usprawnienia.

Jednak brytyjski przykład spowodował, że IAOPA postanowiła podjąć aktywne działania. Wspierana przez Eurocontrol i państwowe władze lotnicze zwróciła się z wnioskiem do Agencji Wykonawczej ds. Innowacyjności i Sieci (INEA) o dofinansowanie przejścia do standardu 8,33 kHz dla europejskich użytkowników. Piłka jest teraz po stronie General Aviation. IAOPA zachęca wszystkich, od pilotów balonów, przez śmigłowce i samoloty do rejestrowania się i składania wniosków o dofinansowanie. 

Jeśli INEA przychyli się do propozycji, każdy z użytkowników (czy to pilot czy zarządzający lotniskiem/lądowiskiem) który złoży stosowny wniosek, będzie mógł liczyć na sfinansowanie co najmniej 20% wartości nowego sprzętu. W sumie, koszt przejścia do nowego standardu oszacowano na 147 milionów euro. Kraje, które włączyły się do inicjatywy to: Belgia, Dania, Niemcy, Grecja, Finlandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Malta, Holandia, Norwegia, Austria, Portugalia, Rumunia, Hiszpania, Słowacja, Słowenia, Szwecja i Szwajcaria. IAOPA ubolewa, że do inicjatywy nie dołączyły wszystkie kraje starego kontynentu, ale liczy taka możliwość pojawi się w przyszłym roku.

IAOPA zaleca jak najszybszą rejestrację. Można to zrobić za pośrednictwem strony http://833.iaopa.eu. Aby złożyć aplikację członkostwo w AOPA nie jest wymagane. Dofinansowaniem w tej turze zostaną objęci wszyscy operatorzy, którzy wyposażyli się w nowe radiostacje po 7 lutego 2017 roku. Pieniądze będą przyznawane w kolejności rejestracji wniosków.

Zmniejszenie odstępu międzykanałowego z 25 kHz do 8,33 wprowadza Rozporządzenie Wykonawcze 1079/2012 i jest ono obowiązkowe dla wszystkich użytkowników. Wchodzi w życie 31 grudnia 2017 roku.

Źródło: IAOPA
comments powered by Disqus