Przejdź do treści
Kokpit samolotu GA, fot. AOPA
Źródło artykułu

EASA przyjęła nowe przepisy IFR dla GA

27 października, państwa UE w głosowaniu jednogłośnie przyjęły przepisy w nowy sposób określające zasady wykonywania operacji IFR. Pojawiła się w nich sekcja dotycząca operacji niekomercyjnych (NCO), która została stworzona w szczególności z myślą o specyficznych wymogach lotnictwa ogólnego. Stowarzyszenie IAOPA podkreśla, że wcześniej przesłane w tej kwestii rekomendacje, EASA przyjęła bez istotnych zmian (LINK).

Nowe przepisy mają pomóc zwiększyć możliwość wykonywania lotów według wskazań przyrządów na mniejszych lotniskach i pod wieloma względami upraszczają operacje IFR. Na przykład zasada zakazu wykonania podejścia będzie się opierała na pojedynczej wartości RVR 550 m i dalej wyjaśniono w niej, że jeśli nie zostanie zgłoszona żadna wartość RVR, wówczas zakaz podejścia nie będzie miał zastosowania i można je będzie kontynuować do wartości minimów.

Innym przykładem są podejścia oparte na GNSS, w których zarówno lotnisko docelowe, jak i zapasowe mogą teraz, pod pewnymi warunkami, opierać się na właśnie GNSS. Większość przepisów wprowadza większą elastyczność dla niekomercyjnych (NCO) operacji IFR, ale w kilku miejscach uznano za właściwe wprowadzenie bardziej rygorystycznych przepisów. Przykładowo, planowanie minimów dla lotniska zapasowego będzie wymagało zwiększenia minimów operacyjnych.

IAOPA Europe uczestniczy w procesie ustawodawczym od samego początku, a udział w pracach grupy roboczej EASA bierze Jacob Pedersen z duńskiego oddziału stowarzyszenia. Oczekuje się, że projekty nowych przepisów AMC zostaną opublikowane w pierwszym kwartale 2022 r., a całość zacznie obowiązywać od 30 października 2022 r.
 

FacebookTwitterWykop
Źródło artykułu

Nasze strony