EASA opracowuje procedury podejść IFR na nieoprzyrządowane pasy startowe

Na krótkiej prostej

W ramach inicjatywy mapy drogowej dla GA, Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA) koncentruje się zwiększeniu możliwości wykonywania operacji IFR przez pilotów lotnictwa ogólnego. Dotychczas podjęte działania obejmują zmiany w licencjonowaniu, a kolejnym celem jest usunięcie przeszkód dla IFR w operacjach GA, takich jak certyfikacja sprzętu i innych związanych ze środowiskiem operacyjnym IFR.
 
Na ostatnim spotkaniu GA Sectorial Team Agencji ds. Nawigacji Satelitarnej (GSA), została przedstawiona prezentacja na temat wdrażania procedur LPV IFR na nieoprzyrządowanych drogach startowych. Niedawno ICAO zrewidowała definicję "nieoprzyrządowanej drogi startowej” i zaproponowała wprowadzenie w Europie koncepcji UNICOM, która pomoże utorować drogę dla takich procedur na lotniskach VFR nieposiadających służb ATS. Wniosek został dobrze przyjęty i uznany za dobrą obietnicę dalszego podniesienia poziomu bezpieczeństwa lotnictwa ogólnego.


Technologia ta jest gotowa, ale niektóre kwestie regulacyjne wciąż muszą zostać rozwiązane, w tym m.in. te w odniesieniu do wymogów dotyczących obserwacji warunków pogodowych, informacji o ruchu lotniczym, zatwierdzania procedur itp. Proporcjonalność jest niezbędna, ponieważ proste kopiowanie zasad tradycyjnych procedur IFR, doprowadzi do zwiększenia kosztów wdrożenia projektu na nieakceptowalnym poziomie. EASA potwierdziła zamiar prowadzenia dalszych prac w tym zakresie, a swoją pomoc zadeklarowała również IAOPA.
 
Prezentację europejskiej Agencji GNSS można znaleźć tutaj (LINK)

Źródło: IAOPA
comments powered by Disqus