Trzy umowy dla Heli Factor dot. rozbudowy lotniska Radom-Sadków

Lotnisko w Radomiu (fot. lotnisko-radom.eu)

W ostatnich tygodniach firma Heli Factor podpisała aż 3 umowy związane z rozbudową lotniska Radom-Sadków. Spółka, jako Generalny Wykonawca, zawarła bezpośrednio z inwestorem tj. Przedsiębiorstwem Państwowym "Porty Lotnicze" umowę na realizację dwóch zadań inwestycyjnych realizowanych w formule zaprojektuj i wybuduj:

1. Opracowanie dokumentacji projektowej (projekt wykonawczy) i wykonanie robót budowlano – instalacyjnych polegających na dostawie, montażu i uruchomieniu oświetlenia nawigacyjnego lotniska (drogi startowej, podejść, dróg kołowania i płyt postojowych) dla Portu Lotniczego Radom Sadków.

2. Opracowanie dokumentacji projektowej (projekt wykonawczy) i roboty budowlano – instalacyjne polegające na wykonaniu kompletnych instalacji sieci niskiego napięcia (nn), zasilanie urządzeń ILS, AWOS, bram i przepływomierzy.

Wartość Umowy wynosi 9.353.658,54 zł netto, a termin realizacji 17 miesięcy.

Dwie kolejne umowy spółka Heli Factor realizować będzie jako podwykonawca dla:

• Korporacji Budowlanej DORACO Spółką z o.o. (Generalny Wykonawca), na wykonanie robót elektrycznych i teletechnicznych w ramach realizacji zadania „Budowa dróg kołowania i płyt postojowych wraz z infrastrukturą techniczną po wschodniej stronie lotniska”. Wartości Umowy wynosi 1.697.000,00 zł netto. Termin realizacji do października 2021 roku.

• Firmy ROBOZ Piotr Przyłucki, działającą w konsorcjum  z DROGOMEX Sp. z o.o. (Generalny Wykonawca) na wykonanie robót elektrycznych i teletechnicznych w ramach zadania „Budowa dróg kołowania i płyt postojowych wraz z infrastrukturą techniczną po zachodniej stronie lotniska”. Wartość umowy wynosi 9.400.000,00 zł netto. Termin realizacji do lutego 2022 roku.

Łącznie spółka Heli Factor pozyskała kontrakty na kwotę 20.450.658,54 zł netto (25.154.310,00 zł brutto).

Spółka uczestniczy obecnie w 2 przetargach dotyczących pozyskania kolejnych kontraktów od Inwestora na wykonanie pozostałej infrastruktury lotniska w Radomiu (budowa sieci i kanalizacji średniego napięcia, budowa podejść do lądowania itd.) za łączną kwotę 29.344.467,00 zł brutto.

Źródło: Heli Factor
comments powered by Disqus