EPA zbada wysokość emisji ołowiu w 15 portach lotniczych USA

EPA

Stowarzyszenie AOPA poinformowało, iż 14 grudnia Agencja Ochrony Środowiska USA (EPA), zatwierdziła rozporządzenie, które zakłada wykonanie całorocznego studium wysokości emisji ołowiu dla 15 portów lotniczych na terenie Stanów Zjednoczonych.

W publikacji czytamy również, iż przepis zmienia wymagania dotyczące emisji ołowiu z różnych źródeł, tak aby można było dokonać pełniejszej oceny, czy są one zgodne z krajowymi normami jakości powietrza atmosferycznego (NAAQS). Przedstawiciel EPA stwierdził, iż nie posiada jeszcze wystarczających informacji do ustalenia, czy należy obniżyć próg emisji dla niektórych lotnisk, a ewentualne podjęcie tego typu decyzji wymaga przeprowadzenia dokładnych badań.

Porty lotnicze, które zostana poddane analizom to: Merrill Field w Anchorage na Alasce, Pryor Field Regional w Limestone w stanie Alabama, Palo Alto Airport of Santa Clara County  i Reid-Hilviev w Santa Clara w Kalifornii, McClellan-Palomar i Gillespie Field w San Diego w Kalifornii, San Carlos w San Mateo w Kalifornii, Nantucket Memorial w Nantucket w stanie Massachusetts, Oakland County International w Oakland w stanie Michigan, Republic i Brookhaven w Suffolk w stanie New York, Stinson Municipal w Bexar i Northwest Regional w Denton w Teksasie oraz Harvey Field w Snohomish i Auburn Municipal w King w stanie Washington.

Uzyskane dane mają pozwolić dokładnie stwierdzić wysokość udziału lotnisk w ogólnej emisji ołowiu w otaczającym je obszarze. Więcej informacji na ten temat dostępnych jest na tutaj


 

 

Źródło: GA News
comments powered by Disqus

Komentarze

Gdyby w podobny MERYTORYCZNY sposób, jak FAA do spraw w relacjach lotnictwo - ochrona środowiska podchodziły nasze tzw. ,,organizacje ekologiczne'', gotowy jestem z nimi podjąć polemikę na Portalu Dla Pilota. Niestety, w Polsce, zgoła odwrotnie. Tzw. ,,ekolodzy'' na samą wieść, że tu, czy tam ma być budowane cywilne lotnisko UŻYTKU PUBLICZNEGO natychmiast ,,reagują z dziką rozkoszą'' organizując ,,protesty''. Stawiam zatem pytanie do: Rady Ministrów, która uchwałą przyjęła Program Rozwoju Sieci Lotnisk w Polsce do 2025 roku, do ,,ministra właściwego ds transportu'', do Prezesa ULC działającego z upoważnienia ,,ministra właściwego'', do Ministra Środowiska, który bez wątpienia wie, iż z jego udziałem rząd RP., stosowną uchwałą przyjął przywołany Program Rozwoju Sieci Lotnisk, do Konwentu Marszałków - na czymże to pod względem prawnym i merytorycznym są te ,,protesty ekologiczne'' oparte. Przyjrzymy się zatem bardziej uważnie tym ,,ekologom'', zwłaszcza z OTOP - u, ze STOP - u, włącznie z osobami, które tą ZGRAJĄ dowodzą i kierują w sposób analogiczny do ZORGANIZOWANYCH GRUP PRZESTĘPCZYCH. Dowodów, iż są to właśnie bardzo dobrze zorganizowane grupy działające NA SZKODĘ INTERESU PUBLICZNEGO, mamy, aż nadto. Tu ,,protest'' wygasł, bo EKOTERRORYŚCI otrzymali żądany EKOHARACZ. Tam ,,protesty'', może wygasną, oczywiście pod warunkiem otrzymania EKOHARACZU w ,,stosownej'' wysokości. Służb ,,trzyliterowych'' mamy w Polsce kilka, a ich zadaniem jest sprawdzić, kto zacz wśród owych ,,ekologów'', a w szczególności w czyim interesie działa, bo gołym okiem widać, że bez wątpienia na szkodę Polski starającej się dorównać do poziomu gospodarczego pozostałych państw członkowskich UE. Jak to możliwe, że ,,dochtor'' od ptactwa jeżdżący sobie ,,ekologicznym rowerkiem'' po ścieżkach w okolicach Modlina przez tak wiele lat skutecznie blokował przebudowę drugiego lotniska dla Warszawy, ujętego w Programie rządowym. Na pierwszy rzut oka widać, że ten ,,dochtor'' to twarda sztuka. Na ,,biznesie ekologicznym'' zęby już zjadł (w przenośni i dosłownie), ale, co tam zęby. Ważniejsze, że takich uznaje za ,,expertów'' RDOŚ, GDOŚ, a i często Minister Środowiska owym ,,dochtorom'' posłuchania udzieli. Jak to możliwe, że ,,przywódca'' STOP - u, stowarzyszenia mającego zgoła inne cele statutowe, niż BEZZASADNE blokowanie kluczowych infrastrukturalnych inwestycji o znaczeniu ogólnopolskim, m.in. lotnisk został ,,expertem'' GDOŚ??? Dlaczego żaden z tych ,,ekologów'' NIGDY ,,jakoś nie zauważył'', że bardzo wyśrubowane UWARUNKOWANIA ŚRODOWISKOWE USTANOWIONE W UE przy zakładaniu lotnisk nie są w ŻADNYM przypadku w Polsce, ani lekceważone, ani przekraczane??? Nie są także przekraczane ŻADNE przepisy, procedury, standardy i kryteria sprecyzowane w Aneksie 16 ICAO, Tom I i II. Gdyby tak było Urząd Lotnictwa Cywilnego byłby za to odpowiedzialny przed ICAO i innymi organizacjami międzynarodowymi, kompetentnymi w sprawach lotnictwa cywilnego. Czy, których z tych ,,ekologów'' wie w ogóle co to jest ICAO, bądź o tym, że od wielu już lat obowiązuje w UE CAŁKOWITY ZAKAZ PRZYLOTU STATKÓW POWIETRZNYCH niespełniających wymogów w zakresie ochrony środowiska pod względem emisji spalin i hałasu??? Czy rząd za Polskę odpowiedzialny, kiedyś wyliczy o ile lat z powodu ,,ekologów'', którzy z ,,protestów'' zrobili sobie dochodowy biznes jest nasz kraj opóźniony w rozwoju gospodarczym w stosunku do ,,starych'' państw UE??? To czas najwyższy, aby w ślad za wyliczeniem strat, które nieuchronnie ponosi Polska w aspekcie ZRÓWNOWAŻONEGO rozwoju, będącego podstawą polityki regionalnej w UE poszły wreszcie pozwy do sądów przeciwko ,,ekologom''. Uprzejmie proszę o Państwa opinie, a w szczególności osoby, instytucje i organizacji, którym ,,ekolodzy'' blokują przebudowę, rozbudowę i zakładanie nowych cywilnych lotnisk użytku publicznego.