Fly Film Festival 2018

Fly Film Festival

Trwa przyjmowanie zgłoszeń filmów na dziesiątą edycję Międzynarodowego Festiwalu Filmów Lotniczych Fly Film Festival 2018. W ramach Festiwalu odbędzie sie też konkurs przegląd fabularnej, dokumentalnej i amatorskiej twórczości filmowej poświęconej tematyce lotniczej.

Konkurs i Festiwal mają charakter otwarty. W konkursie mogą wziąć udział osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, niezależnie od narodowości i obywatelstwa, będące: producentem lub reżyserem filmów zgłoszonych do Konkursu oraz szkoły filmowe (placówki dydaktyczne), niezależnie od formy organizacji, z zastrzeżeniem należytej, właściwej dla ich statutów, reprezentacji.

Konkurs przeprowadzany jest w następujących kategoriach:
I)   Film Fabularny,
II)  Film Dokumentalny i Reportaż,
III) Film Amatorski, w kategorii Film Amatorski mogą brać udział produkcje niezależnie od techniki ich powstania, ze szczególnym wskazaniem na twórczość internetową.

Maksymalny czas filmu to 20 minut. Jeden film może być zgłoszony wyłącznie w jednej z kategorii Konkursu. Do Konkursu, w każdej z odpowiednich kategorii mogą być zgłaszane filmy:
a) fabularne,
b) dokumentalne (w tym reportaże),
c) amatorskie (do 20 minut),
z wyłączeniem seriali, wyprodukowane nie wcześniej niż 1 stycznia 2010 r., stanowiące odrębną, całkowicie oryginalną całość i twórczość artystyczną.

Fly Film Festival, to impreza stworzona dla fanów lotnictwa. Wszystkich, którzy pasjonują się nie tylko oglądaniem latających cudów techniki, ale także ich filmowaniem, zapraszamy do aktywnego udziału w Festiwalu.

Film należy zgłosić wraz z wypełnionym formularzem umieszczonym na stronie Festiwalu (www.flyfilmfestival.pl/zgloszenia-filmow) do 10.10.2018 r.

Jury festiwalu przyznaje następujące nagrody: GRAND PRIX Festiwalu – wspólne dla kategorii Film fabularny oraz Film dokumentalny i reportaż, Wyróżnienie w kategorii Film fabularny, Wyróżnienie w kategorii Film dokumentalny i reportaż, Wyróżnienie w kategorii Film amatorski, Nagroda za najlepsze zdjęcia lotnicze. Przyznana zostanie również nagroda publiczności.

Zwycięzcy Konkursu, w poszczególnych kategoriach wyłaniani są podczas posiedzenia Jury Konkursu odbywającego się 27.10.2018 r., w siedzibie Organizatora, po pokazie wszystkich filmów
konkursowych.

Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone bezpośrednio po posiedzeniu Jury oraz opublikowane na Stronie Festiwalu do 28.10.2018 r.

Więcej informacji w Regulaminie oraz na stronie www.flyfilmfestival.pl

Źródło: Fly Film Festival
comments powered by Disqus