Z myślą o GA: Nowe procedury podejść mogą zwiększyć przepustowość dróg startowych

Koncepcja Secondary Runway Aiming Point (SRAP). fot. Eurocontrol

EUROCONTROL wraz Lufthansa Aviation Training (LAT) wykorzystały symulatory lotu „Full Motion", aby dokonać oceny wykonalności koncepcji Secondary Runway Aiming Point (SRAP)" i Increased Glide Slope (IGS)", które koncentrują się na zwiększeniu przepustowości portów lotniczych i tym samym korzyściach dla środowiska.

SRAP zapewnia lekkim statkom powietrznym mozliwość wykonania końcowego podejścia do lądowania powyżej profilu podejścia cięższych samolotów zniżających do progu pasa startowego, co pozwala im uniknąć bardzo niekorzystnego wpływu turbulencji VORTEX generowanych przez cięższe samoloty. Dzięki temu można zwiększyć przepustowość pasa startowego nawet o 5%.

Co ważne, rozkład hałasu przy zbliżaniu się do punktu SRAP przesuwa się w kierunku lotniska, redukując jego natężenie. Nachylenie ścieżki zniżania do SRAP może być „3 stopniowe" lub zwiększone do IGS, aby zmaksymalizować korzyści.

Dwie koncepcje poddawane ocenie są częścią wkładu w system SESAR pod nazwą "Enhanced arrival procedures" i koncentrują się na redukowaniu hałasu wytwarzanego przez lądujące statki powietrzne. Zostały one już z powodzeniem przetestowane w szeregu symulacji wykonanych w czasie rzeczywistym.Rozwiązanie zostało opracowane w ramach projektu SESAR 2020 PJ02 „"Increased runway and airport throughput", który ma na celu sprostanie wyzwaniom związanym z przepustowością w głównych portach lotniczych. EUROCONTROL prowadzi projekt, współpracując z partnerami w celu opracowania rozwiązań operacyjnych i zaawansowanych narzędzi kontroli ruchu lotniczego (ATC).

Aby ocenić wykonalność tezy, przeprowadzono symulacje lotu w profesjonalnym symulatorze A319 poziomu D, należącym do Lufthansa Aviation Training.

System wizualny został zaprojektowany i wdrożony w symulatorze w sposób mający na celu odwzorowanie oznakowania i świateł drogi startowej, świateł podejścia i PAPI zarówno dla głównych, jak i dodatkowych punktów wskazujących miejsce przyziemienia. Był też w miarę możliwości, zgodny z przepisami załącznika 14 ICAO.


Podczas każdej sesji wykonano 14 podejść, aby przetestować różne podejścia ILS oraz podejścia RNP z bardziej stromą ścieżką schodzenia do dodatkowego punktu przyziemienia zarówno przy stałych, jak i przełączonych konfiguracjach drogi startowej i świateł podejścia.

Ponadto podejścia testowe przebiegały w różnych warunkach wizualnych, od CAVOK do widzialności 2500 m. Drugi film prezentuje warunki wizualne podczas podejścia RNP ścieżki 3,5º do SRAP ze stałymi światłami i widocznością 2500 m.

Wykonalność koncepcji została oceniona przez 24 pilotów wykonujących 14 podejść i nagrana na wideo celem zarejestrowania warunków wizualnych doświadczanych przez pilotów oraz parametrów lotu, takie jak położenie samolotu 3D, prędkość pionową, prędkość lotu, ciąg, masę itp. w celu oceny podejścia i samego lądowania.

Piloci zostali również poproszeni po każdym podejściu o wypełnienie kwestionariusza, który zawierał pytania dotyczące wskazań wizualnych, obciążenia pracą i bezpieczeństwa, a także jednego kwestionariusza na końcu każdej sesji symulatora zawierającego ogólne pytania dotyczące akceptowalności koncepcji.
Wstępne wyniki dotyczące świateł podejścia w różnych scenariuszach są obiecujące, co sugeruje, że przetestowane konfiguracje oświetlenia były akceptowalne w większości warunków widoczności dla większości pilotów. Pełny raport został przygotowany w październiku i dostarcza cennego wkładu w końcowe działania rozwojowe, które rozpoczną się w styczniu 2020 r.

Wartość zaangażowania załóg i wykorzystanie z symulatorów full motion ma kluczowe znaczenie dla ukończenia wstępnej oceny bezpieczeństwa i operacyjnej nowych koncepcji. Ponieważ przepustowość i środowisko stanowią poważne wyzwania dla lotnictwa, konieczne staje się, aby samoloty były w stanie nawigować według nowych procedur. Wraz z partnerami programu SESAR, EUROCONTROL przeprowadzi dodatkowe próby, aby wprowadzić sprawdzoną koncepcję SRAP do realizacji do 2023 r.

Więcej informacji na ten temat dostępnych jest tutaj (LINK)

Źródło: EUROCONTROL
comments powered by Disqus