Webinar EASA dot. operowania bezzałogowymi statkami powietrznymi w kategorii szczególnej

Dron w locie o zachodzie słońca (fot. EASA)

EASA zaprasza do udziału w ogólnodostępnym webinarze dot. operowania bezzałogowymi statkami powietrznymi w kategorii szczególnej.

Webinarium odbędzie się w najbliższy piątek, 7 maja 2021 r. w godzinach 10:00-11:30.

Dołącz do uczestników, aby dowiedzieć się więcej i zadać pytania dotyczące niedawno opublikowanych wytycznych:  "Nowy proces weryfikacji projektu BSP dla autoryzacji operacji BSP kategorii "szczególnej" - SAIL II i IV".

Prowadzący webinarium skupią się na rolach, obowiązkach i procesie wnioskowania i zatwierdzania zezwolenia na operację, wyjaśnieniu warunków technicznych oraz określeniu dalszych wymagań dotyczących ciągłej zdatności do lotu. Jest to dobra okazja dla każdego, aby dowiedzieć się, jaką rolę w tym procesie odgrywają inni.

Sesja będzie również dotyczyła wielu wniosków, które EASA otrzymała od krajowych władz lotniczych, komercyjnych operatorów dronów i producentów, dotyczących sposobu ubiegania się o zezwolenie na użytkowanie tego segmentu dronów w kategorii „szczególnej” i wydawania tego zezwolenia.

Więcej informacji na stronie EASA.

Źródło: EASA
comments powered by Disqus