Europejski plan bezpieczeństwa lotniczego na lata 2021-2025

Europejski plan bezpieczeństwa lotniczego na lata 2021-2025 (fot. EASA)

Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego Unii Europejskiej (EASA) opublikowała 10. edycję europejskiego planu bezpieczeństwa lotniczego (EPAS) na lata 2021-2025.

EPAS określa strategiczne priorytety i czynniki umożliwiające, a także główne ryzyka wpływające na europejski system lotniczy, a także określa niezbędne działania mające na celu ograniczenie ryzyka. Nadrzędnym jego celem jest dalsza poprawa bezpieczeństwa lotniczego.

Plan zapewnia spójne i przejrzyste ramy zarządzania bezpieczeństwem, zarówno na poziomie krajowym, jak i regionalnym.

EPAS jest kluczowym elementem Europejskiego Programu Bezpieczeństwa Lotniczego Komisji (EASP), wspierającego cele i zadania Globalnego Planu Bezpieczeństwa Lotniczego ICAO (GASP) z korzyścią dla wszystkich 55 państw w regionie ICAO EUR.

Nowa edycja obejmuje 170 działań, wśród których działania regulacyjne zostały zmienione w celu zmniejszenia obciążenia interesariuszy w czasie bezprecedensowego kryzysu, przed którym stoi obecnie branża lotnicza. Dodano nową sekcję, aby przedstawić więcej kontekstu na temat wpływu COVID-19 na europejski sektor lotniczy. Ponadto nowy tom III odzwierciedla teraz kluczowe obszary ryzyka i związane z nimi kwestie bezpieczeństwa mające wpływ na europejski system lotniczy.

Więcej informacji można znaleźć w Europejskim planie bezpieczeństwa lotniczego 2021-2025.

Źródło: EASA
comments powered by Disqus