EASA wydała zatwierdzenie dla Volocopter na wykonywanie określonych operacji

Volocopter VC200, fot. Mike

Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego Unii Europejskiej wydała pierwszy certyfikat w nowym systemie, w ramach którego producenci lub operatorzy dronów mogą wystąpić o weryfikację projektu Agencji pod kątem wykorzystania go w określonym celu. Pierwsze takie zatwierdzenie przyznano firmie Volocopter dla modelu VC200-2.

Raport z weryfikacji projektu zatwierdza statek powietrzny do określonego rodzaju użytkowania, co oznacza, że każdy europejski operator może wystąpić do własnego krajowego organu lotniczego o wydanie zezwolenia operacyjnego w określonej kategorii na prowadzenie danej działalności bez konieczności dalszej dodatkowej weryfikacji ze strony EASA.

Proces ten został opisany w opublikowanych 8 kwietnia 2021 r. w wytycznych EASA dotyczących weryfikacji bezzałogowych statków powietrznych. 31 maja 2021 r. Volocopter złożył wniosek o weryfikację zwiększonej funkcjonalności modelu VC200-2. Dzięki certyfikatowi, konstrukcja ta może być teraz eksploatowana w wyraźnie wydzielonym obszarze niskiego ryzyka, nawet jeśli strefa ta znajduje się w pobliżu obszaru, w którym operacje drona są obarczone większym ryzykiem, takich jak miasto lub stadion sportowy.
 
„Krótki czas potrzebny na wydanie raportu z weryfikacji projektu pokazuje, że EASA jest w stanie opracować elastyczne narzędzia, które są dostosowane do ryzyka eksploatacji i potrzeb rynku” – powiedział dyrektor wykonawczy EASA Patrick Ky. Wydane raporty z weryfikacji projektu zostaną opublikowane na stronie internetowej EASA, aby umożliwić operatorom, którzy zamierzają prowadzić operacje dronami w Europie, sprawdzenie listy i wybór drona zweryfikowanego przez EASA.

Źródło: EASA
comments powered by Disqus