Wyniki pierwszego narodowego testu wiedzy dla operatorów i kandydatów na operatorów bezzałogowych statków powietrznych

Wyniki pierwszego narodowego testu wiedzy dla operatorów i kandydatów na operatorów bezzałogowych statków powietrznych

Niniejszym prezentujemy wyniki pierwszego narodowego testu wiedzy dla operatorów i kandydatów na operatorów bezzałogowych statków powietrznych. Zamysłem badania było sprawdzenie stanu wiedzy operatorów bezzałogowców, którzy są nową grupą w środowisku lotniczym, a którzy korzystają z przestrzeni powietrznej na takich samych, jak inni zasadach.

Internetowy test w formie ankiety przygotowaliśmy wspólnie z Urzędem Lotnictwa Cywilnego i Polską Agencją Żeglugi Powietrznej. Badanie było całkowicie anonimowe i wzięło w nim udział 633 osoby.

Średnia zdobytych punktów: 10,88 na 17 możliwych do zdobycia. Liczba osób bez ŚK (Świadectwa Kwalifikacji): 341 54%. Liczba osób z ŚK (Świadectwem Kwalifikacji): 292 46%

Poniżej, publikujemy wyniki podzielone na dwie grupy: osób bez (lewa kolumna) i osób z (prawa kolumna) świadectwem kwalifikacji operatora bezzałogowego statku powietrznego (uprawnienie wydawane przez ULC).


Wnioski:
Program szkolenia do uzyskania Świadectwa Kwalifikacji wydawanego przez Urząd Lotnictwa Cywilnego podnosi świadomość operatorów. Osoby z świadectwem kwalifikacji uzyskały znacząco lepsze wyniki z testu.

 • Średnia poprawnych odpowiedzi wśród osób bez ŚK: 54%
 • Średnia poprawnych odpowiedzi wśród osób z ŚK: 76%

Najbardziej problematycznymi pytaniami dla osób bez świadectwa kwalifikacji były (w kolejności od najtrudniejszego):

 1. Aktywna przestrzeń powietrzna w której nie mogę ubiegać się o zgodę na lot, to: TSA
 2. Służba Informacji Powietrznej FIS w Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej Jest po to, żeby służyć pomocą
 3. Aktywność stref lotniczych sprawdzamy w: AUP

Najbardziej problematycznymi pytaniami dla osób z świadectwem kwalifikacji były (w kolejności od najtrudniejszego):

 1. Aktywna przestrzeń powietrzna w której nie mogę ubiegać się o zgodę na lot, to: TSA
 2. Rekreacyjny lot dronem o maksymalnej masie startowej mniejszej niż 600gr w strefie kontrolowanej lotniska CTR, jest możliwy: W odległości większej niż 1km od granicy lotniska, ale nie wyżej niż 30m AGL
 3. Czy bez Świadectwa Kwalifikacji, mogę latać swoim dronem w mieście? Jeśli dron waży więcej niż 600gr, nie można latać w mieście

Komentarz do pytania o loty w miastach: z przeprowadzonego badania jasno wynika, że przepisy dotyczące latania w miastach bezzałogowymi statkami powietrznymi, nie są jasne (podano stosunkowo dużą liczbę nieprawidłowych odpowiedzi) i wymagają doprecyzowania ze strony ustawodawcy.


Pytanie o flightradar24

Jest zastanawiający fakt, że większa liczba błędnych odpowiedzi została udzielona przez osoby ze ŚK. 4% więcej badanych bez ŚK, odpowiedziało poprawnie na to pytanie.


Wnioski podsumowujące

 1. Test w istocie, był testem sprawdzenia możliwości przeszukiwania i zrozumienia oficjalnych publikacji lotniczych. Znajomość absolutnych podstaw jest wymagana do lektury ze zrozumieniem AIP oraz wybranych rozporządzeń ustawodawcy
 2. Jako organizatorzy testu i twórcy droneradar, zalecamy używanie aplikacji (sprawdzanie przestrzeni oraz zaznaczenie miejsc lotów) bowiem dostępny bezpłatnie program upraszcza ogrom zagadnień z dziedziny lotnictwa do 3 zrozumiałych światełek (zielony - można latać, czerwony - zakaz lotów, pomarańczowy - istnieją ograniczenia)
 3. Czy zatem istnieje to minimum wiedzy niezbędne do poruszania się w przestrzeni powietrznej? Trudno odpowiedzieć. Najlepiej, gdy uczestnicy ankiety odpowiedzą na to pytanie sami przed sobą. W egzaminach lotniczych jest taka reguła: zalicza 75%, czyli w tym teście, wymagana byłaby odpowiedź prawidłowa na 13 pytań.Na koniec, chcielibyśmy serdecznie podziękować Maciejowi Włodarczykowi (PAŻP) oraz Pawłowi Szymańskiemu (ULC) za pomoc w opracowaniu badania oraz Tadeuszowi Korduli i Pawłowi Sudołowi, za pomoc w dystrybucji informacji o ankiecie.


Wyniki pierwszego narodowego testu wiedzy dla operatorów i kandydatów na operatorów bezzałogowych statków powietrznych w większej rozdzielczości można znaleźć tutaj (LINK)

Źródło: DroneRadar
comments powered by Disqus