Dronehub testuje w mieście autonomiczne loty dronów

Dronehub testuje autonomiczne loty dronów w mieście (fot. Dronehub)

Pierwsza seria lotów testowych z dronami rozpoczęła się w listopadzie w ramach wielkoskalowej demonstracji Urban Air Mobility (UAM). Dronehub jest pierwszą firmą, która wykonała loty próbne w ramach projektu UAM. Dzięki projektowi opracowane zostaną wymogi bezpieczeństwa lotów, a także regulacje i standaryzacje wspierające rozwój lotów dronami w przestrzeni miejskiej w UE.

„To wielka rzecz, że Polska dokłada nie cegiełkę, ale cały filar do budowy miejskiej mobilności powietrznej w całej Unii Europejskiej. Na podstawie wyników m.in. naszych lotów nad Rzeszowem opracowane zostaną wytyczne dotyczące lotów dronami, ponieważ drony w niedalekiej przyszłości staną się powszechnym widokiem nad europejskimi miastami” – mówi Vadym, CEO i założyciel Dronehub.

Loty w Polsce realizuje Dronehub – europejski lider systemów drone-in-a-box – przy wsparciu firmy Honeywell, która dostarcza sprzęt i czujniki do dronów, oraz Altitude Angel, odpowiedzialnego za oprogramowanie. Firmy te wchodzą w skład konsorcjum Uspace4UAM, które zostało wybrane do lotów dronami w warunkach miejskich w czterech krajach Europy: Polsce, Czechach, Wielkiej Brytanii i Hiszpanii. Projekt ma na celu umożliwienie bezpiecznej integracji miejskiej mobilności powietrznej, w tym lotów z autonomicznymi dronami, w przestrzeni powietrznej Unii Europejskiej.

Projekt jest współfinansowany przez unijny program Horyzont 2020 w ramach SESAR Joint Undertaking, partnerstwa publiczno-prywatnego UE, które koordynuje wszystkie działania badawcze i innowacyjne w zakresie zarządzania ruchem lotniczym.

Do połowy 2022 roku wykonanych zostanie ok. 160 lotów nad Doliną Lotniczą pod Rzeszowem. Zrealizowane będą loty dla trzech scenariuszy wykorzystania autonomicznych dronów w służbie publicznej:
– zapewnienie służbom ratowniczym monitoringu lotniczego z miejsc wypadku;
– wykonanie serii zdjęć orto- i fotogrametrycznych na potrzeby instytucji publicznych;
– do transportu defibrylatorów AED w sytuacjach zagrożenia życia.

„Dema Dronehub w ramach Uspace4UAM rozpoczęły się w listopadzie 2021 roku, a zakończymy w czerwcu 2022 roku. W tym czasie między innymi sprawdzimy, jak drony reagują na różne i szybko zmieniające się warunki pogodowe. Dzięki tym 160 lotom, które planujemy wykonać, będziemy mogli dostosować zarówno sprzęt jak i oprogramowanie do rzeczywistych warunków miejskich oraz potrzeb służb publicznych. Nasze wnioski i rekomendacje posłużą do sprawnego wdrożenia mobilności Urban Air w Europie” – dodaje Jakub Węglarz, kierownik projektu, odpowiedzialny w Dronehub za realizację projektu.

W ramach projektu Urban Air Mobility zostaną opracowane wymogi bezpieczeństwa lotów, a także regulacje i standaryzacji wspierające rozwój lotów dronami w przestrzeni miejskiej w UE. Projekt ma na celu pokazanie technologii autonomicznych dronów, które można wykorzystać w miastach w celu poprawy bezpieczeństwa i pomocy służbom bezpieczeństwa w zarządzaniu sytuacjami awaryjnymi.

Konsorcjum Uspace4UAM realizuje projekt zlecony przez Wspólne Przedsięwzięcie SESAR (Single European Sky ATM Research), które opracowuje rozwiązania na rzecz inteligentnego i zrównoważonego lotnictwa. Loty dronami nad Polską przyczynią się zatem do rozwoju ogólnounijnych regulacji i systemów, które pozwolą na zwiększenie liczby lotów samolotów – w tym dronów – na niebie UE w najbliższych latach, przy jednoczesnej poprawie bezpieczeństwa.

Źródło: Dronehub
comments powered by Disqus