Ostatnie miejsca na bezpłatny kurs języka angielskiego technicznego lotniczego

Kurs języka angielskiego technicznego lotniczego

Trwa rekrutacja na bezpłatne, unikatowe w skali kraju szkolenia z zakresu technicznego lotniczego języka angielskiego na 3 poziomach  A, B i C zgodnie z metodologią opracowaną i certyfikowaną przez Lufthansa Technical Training.

Do udziału w projekcie zapraszamy pracowników (z wykształceniem max średnim) małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność w branży lotniczej, posiadających jednostkę organizacyjną w województwie podkarpackim.

Więcej informacji jest dostępnych na stronie projektu http://www.innpuls.pl/projekty/eskadra/ lub pod numerem tel. 17 77 88 270 w. 34

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw.

Źródło: Dolina Lotnicza
comments powered by Disqus