Dolina Lotnicza ponownie Krajowym Klastrem Kluczowym

Produkcja podzespołów lotniczy, fot. Wall Street Journal

W wyniku rozstrzygnięcia III rundy Konkursu o status Krajowego Klastra Kluczowego Ministerstwa Gospodarki i PARP, Klaster Dolina Lotnicza pozytywnie przeszedł wszystkie etapy Konkursu oraz ponownie uzyskał status Krajowego Klastra Kluczowego, jako jeden z czterech zwycięskich polskich klastrów.

Konkurs organizowany był przez Ministerstwo Gospodarki we współpracy z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju, Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Miał on na celu wyłonienie klastrów o największym potencjale konkurencyjnym i znaczeniu dla polskiej gospodarki, konkurencyjnych w skali międzynarodowej, posiadających strategię rozwoju oraz plan działań nie tylko krótko-, ale i długoterminowych.
 
Dzięki uzyskanemu tytułowi, Klaster Dolina Lotnicza jest uprawniony do aplikowania o wsparcie publiczne w ramach dedykowanych instrumentów Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Sam tytuł jest uznawany za znak jakości, zwiększający prestiż podmiotów działających w klastrze. Jednocześnie przed członkami klastra otwiera się nowa perspektywa rozwoju i internacjonalizacji.

Źródło: Dolina Lotnicza
comments powered by Disqus