Przejdź do treści
Radio z separacją międzykanałową 8,33 kHz
Źródło artykułu

Sprawa separacji międzykanałowej 8,33 kHz dla GA: mało czasu do 29 lipca 2016

Rozumiejąc, że wymiana radiostacji we wszystkich statkach powietrznych, jak również na ziemi, przekracza organizacyjne i finansowe możliwości lotnictwa ogólnego jako całości, oraz że w przestrzeni klasy G nie ma obowiązku  używania radia, Eurocontrol zobowiązała poszczególne państwa do ustanowienia funkcji krajowego koordynatora. Mają to być tzw.:  „STATE 8,33 kHZ NATIONAL COORDINATORS” do kontaktu ze środowiskiem GA w danym kraju. 

W Polsce funkcję tę będzie zapewniał Urząd Lotnictwa Cywilnego, którego rzeczniczka, Marta Chylińska, zapytana o konkrety dotyczące stworzenia takiego stanowiska odpowiedziała: „Jako krajowy koordynator do spraw wdrażania separacji międzykanałowej 8,33 kHz został wyznaczony Urząd Lotnictwa Cywilnego. ULC będzie koordynował wdrażanie 8,33 kHz we wszystkich obszarach, których dotyczy ten program tj. GA, instytucje zapewniające służby żeglugi powietrznej, lotnictwo państwowe oraz zarządzanie częstotliwościami radiowymi.  

Za kontakty z instytucjami krajowymi oraz Eurocontrol odpowiedzialny będzie Departament Żeglugi Powietrznej ULC. Planowane jest utworzenie zespołu zadaniowego w tej sprawie, do którego zamierzamy zaprosić przedstawicieli różnych zainteresowanych środowisk, w tym GA (przypis redakcji: według uzyskanych informacji, spotkanie z przedstawicielami środowiska, w tym AP i KTL AOPA Poland ma się odbyć 10 maja 2016 r.)

Osoby piastujące funkcję Koordynatora, będą również odbierały zgłoszenia wnioskowanych odstępstw. Jak informuje Eurocontrol, odstępstwa muszą być przesłane do Agencji do 29 lipca 2016 r. Według ULC, za przygotowywanie ewentualnych odstępstw będą w Polsce odpowiedzialne zainteresowane podmioty, a ich wnioski będą wymagały uzasadnienia. Propozycje odstępstw będą dyskutowane na spotkaniach specjalnego zespołu zadaniowego i po uzyskaniu akceptacji, przedstawiane Eurocontroli i Komisji Europejskiej.

Niestety życie pokazuje, że gdziekolwiek wprowadzony zostaje obowiązek zainstalowania dodatkowego osprzętu, cena tych urządzeń natychmiast drastycznie wzrasta. Dlatego Eurocontrol zobowiązała się opublikowania na swojej stronie listy radiostacji 8,33 kHZ z aktualnymi cenami. Według wstępnych zapowiedzi, fakt ten będzie miał miejsce na przełomie października i listopada 2016 r.  

Francja, Hiszpania i kraje skandynawskie już zgłosiły odstepstwa od obowiazku poasidania 8,33. 

Kilka słów o obowiązku wymiany radiostacji

Wielkimi krokami zbliża się 31 grudnia 2017 r., kiedy to zgodnie z art. 4 pkt. 5 Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) nr 1079/2012 z dnia 16 listopada 2012 r. ustanawiającego wymogi dotyczące separacji międzykanałowej w łączności głosowej w jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej (Dz. U. UE 2012.320.14), wszystkie radiostacje VHF (pokładowe i naziemne) muszą posiadać możliwość pracy z separacją międzykanałową 8,33 kHz.

Nowe regulacje są założeniem programu SES (Single European Sky), w ramach którego ma nastąpić zwiększenie bezpieczeństwa i efektywności transportu lotniczego w Europie. Ma ono być realizowane właśnie m.in. poprzez potrojenie liczby kanałów dostępnych dla łączności lotniczej. Wyczerpywanie się możliwości zwiększania wykorzystania częstotliwości VHF na Starym Kontynencie jest głównie skutkiem wzrastającej liczby komercyjnych operacji lotniczych.

Pomimo, że Eurocontrol była wielokrotnie informowana o problemie dostosowania radii do odstępu międzykanałowego 8,33 kHz na małych lotniskach i setkach małych statków powietrznych których zarządzający i właściciele będa musieli ponieść znaczące koszty, zdecydowała się na wprowadzenie nowych przepisów w życie.

Problem ten dotyczy też lotnictwa państwowego, w tym wojskowego, pracującego w dalszym ciągu na częstotliwościach 25 kHz. Wg posiadanych przez Eurocontrol danych ok. 50% lotnictwa państwowego w Europie posiada radia pracujące na częstotliwościach 8,33 kHz.


Podsumowując, od 1 stycznia 2018 r. będzie istniał obowiązek posiadania radia pracującego z separacją międzykanałową 8,33 kHz w lotach poniżej FL 195. Co istotne, poszczególne kraje mogą wprowadzić zakaz lotów bez odpowiedniego radia na tych wysokościach. 

Polskie statystyki

W lutym bieżącego roku, w celu zebrania przybliżonych danych z rodzimego lotnictwa ogólnego, uruchomiliśmy ankietę internetową. Poniżej prezentujemy, wyniki w najważniejszych kategoriach:

Pełne wyniki ankiety, dostępne są tutaj.

Eurocontrol apeluje, aby w dobrze pojętym interesie GA, przekazać jej dane o wykorzystywanych w każdym kraju typach statków powietrznych oraz typach radioodbiorników z częstotliwościami znajdujących się na ich pokładach. W tym miejscu należy podkreślić potrzebę zebrania danych od całego polskiego środowiska lotniczego, włączając w to aerokluby i przekazanie takich informacji Agencji.

Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do odwiedzenia strony: www.eurocontrol.int/833, gdzie podawane będą najświeższe wiadomości w kwestii wprowadzenia nowych przepisów.

 

FacebookTwitterWykop
Źródło artykułu

Nasze strony