Wyczekiwane tłumaczenie Załącznika 19 już jest! Teraz jeszcze tylko...

Annex 19

Na stronach Urzędu Lotnictwa Cywilnego ukazało się wyczekiwane tłumaczenie Annexu 19 - Zarządzanie Bezpieczeństwem (ang.: Safety Management). Przypomnijmy, że proces tłumaczenia trwał stosunkowo długo. Annex 19 został przyjety przez radę ICAO 15 lutego 2013 i obowiązuje od 15 lipca 2013 roku. Stosowany jest od 14 listopada 2013.

Aby Załącznik 19 mógł być stosowany w RP, musi ukazać się nowelizacja oświadczenia rządowego (Dz. U. Nr 146, poz. 1413 z 2003 r.), ws. mocy obowiązującej załączników do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, podpisanej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r., która wprowadzi do systemu prawnego RP Załącznik 19 do tej Konwencji pt. Safety Management, jak tego wymaga art. 3 ust 2 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz. U. z 2013 r. poz. 1393 t.j.).

Zwłoka w opublikowaniu oświadczenia uniemożliwia wykonanie przez naczelne (MIiRR) i centralne (ULC) organy władzy lotniczej w Polsce obowiązków wynikających z ratyfikacji tej Konwencji (Dz. U. Nr 33, poz. 212 z 1959 r.), w szczególności jej art. 37, a w szczególności formalne wdrożenie w Polsce systemu zarządzania bezpieczeństwem w lotnictwie cywilnym.

Polskie tłumaczenie Załącznika 19

Czytaj również: Odpowiedź Minister Infrastruktury i Rozwoju, odnośnie Krajowego Programu Bezpieczeństwa w Lotnictwie Cywilnym (SSP) oraz Krajowego Planu Bezpieczeństwa w Lotnictwie Cywilnym (na kolejne lata).

Źródło: dlapilota
comments powered by Disqus