Wspólne określanie wysokości dla lotnictwa załogowego i dronów – ankieta internetowa

Projekt ICARUS, fot. spaceicarus.eu

dlapilota.pl, poprzez spółkę córkę droneradar bierze udział w europejskim projekcie ICARUS, którego celem jest zdefiniowanie wspólnego systemu odniesienia wysokości CARS (Common Altitude Reference System) w którym w jednolity i bezpieczny sposób będzie możliwe wzajemne określanie wysokości wszystkich użytkowników przestrzeni. Innymi słowy, chodzi o znalezienie wspólnego mianownika, dla sensorów barometrycznych wykorzystywanych w lotnictwie załogowym z sensorami GNSS najczęściej wykorzystywanymi w popularnych dronach.

Załogowe i bezzałogowe lotnictwo nie stosuje obecnie wspólnego odniesienia wysokości, podobnie jak różne rozwiązania wykorzystują poszczególni producenci dronów. Tradycyjne metody wyznaczania wysokości zapewniają separację pionową (bezpieczną odległość) i są oparte na wysokości ciśnieniowej. Z kolei drony obecnie używają pomiarów dostarczanych przez satelity nawigacyjne (GNSS). Ta technologia oferuje odpowiednią dokładność, integralność, ciągłość i właściwości dostępności oraz reprezentuje idealną technologię dla zapewnienia wspólnego odniesienia wysokości dla bezzałogowców latających na niskich wysokościach VLL (Very-Low-Level).

Projekt ICARUS zakłada wspólne wykorzystanie Globalnego Systemu Nawigacji Satelitarnej (GNSS) oraz cyfrowych modeli terenu (DTM) lub cyfrowych powierzchni (DSM) wdrożonych w ramach usługi U-space.

Korzyści projektu ICARUS
Używając wspólnego odniesienia, usługa U-space opracowana dzięki ICARUS może być wykorzystywana przez drony i lotnictwo załogowe do zobrazowania ich aktualnej wysokości, a także oceny wysokości wzgl∂em terenu lub znanych przeszkód. Dzięki temu projektowi, zakłada się również podniesienie aktualności i wiarygodności danych eTOD (Electronic Terrain and Obstacle Data). Nowa usługa może zwiększyć ogólne bezpieczeństwo operacji bezzałogowców wykonywanych poza zasięgiem wzroku (BVLOS), a także przepustowość na zatłoczonych niskich poziomach i przyspieszyć integrację dronów z tradycyjnym załogowym lotnictwem.


Główne cele ICARUS to:

  • Zdefiniowanie wymagań technicznych dla Altimetrii opartej na GNSS
  • Zbadanie pionowej dokładności istniejących cyfrowych modeli terenu wykorzystywanych w celu zapobiegania kolizjom z przeszkodami naziemnymi
  • Zaprojektowanie usługi U-Space dla wysokości przejściowej
  • Zdefiniowanie bezpiecznego systemu wspólnej wysokości celem zwiększenia pojemności VLL oraz zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwaHarmonogram rozwoju projektu ICARUS:

  • 05.2020 - rozpoczęcie projektu
  • 10.2020 - opracowanie ankiety mającej na celu zrozumienie wymagań użytkownika
  • 12.2020 - opracowanie projektu usługi
  • 04.2021 - opracowanie cyfrowej symulacji kluczowych elementów proponowanej usługi
  • 09.2021 - walidacja kluczowych elementów symulowanego środowiska
  • 07.2022 - finalizacja CONOPS (Concept of Operation - dokument w którym szczegółowo objaśniony jest plan działania) proponowanej usługi U-space

Twórcy projektu zapraszają również do wzięcia udziału w ankiecie, dzięki której chcieliby zrozumieć potrzeby użytkowników przestrzeni powietrznej VLL i innych zainteresowanych stron. Wyniki ankiety posłużą do zdefiniowania koncepcji i funkcjonalności ICARUS. 
Aby wziąć udział w ankiecie należy kliknąć w ten www.u-spaceicarus.eu/survey/. Wypełnienie ankiety powinno zająć mniej niż 5 minut. Ankieta została przygotowana dla dwóch typów użytkowników: General Aviation i operatorów dronów. Proszę wybrać właściwe.

Wyniki ankiety, z naszym redakcyjnym komentarzem opublikujemy na łamach portalu.


Więcej informacji dostępnych jest na stronie www.u-spaceicarus.eu

Źródło: dlapilota
comments powered by Disqus