Przejdź do treści
Źródło artykułu

VAT na szkolenia lotnicze

Kwestia podatku VAT od szkoleń lotniczych wciąż budzi u niektórych wątpliwości. Okazuje się, że organizacja i prowadzenie takich szkoleń są zwolnione z tego podatku, jednak pod warunkiem, że organizatorem szkolenia jest stowarzyszenie, w którego zakres statutowy wpisują się szkolenia lotnicze. Zwolnienie z podatku od towarów i usług nie obejmuje odpłatnego wypożyczania statków powietrznych – tu podatek obowiązuje.

Powyższe wnioski wynikają z INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 27 maja 2011 r. (nr IPTPP1/443-13/11-4/MW). Jeśli stowarzyszenie jest klubem sportowym i posiada status polskiego związku sportowego, a świadczone przez stowarzyszenie usługi są płatne, to wszystkie powstałe zyski pochodzące z działalności szkoleniowej przeznaczane są na działalność statutową.

Łódzka Izba Skarbowa stwierdza, że na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 32 ustawy o VAT (Dz.U. z 2004 r. nr 54, poz. 535 z późn. zm.) organizacja i prowadzenie szkoleń lotniczych teoretycznych i praktycznych; organizacja i prowadzenie lotów treningowych; zapewnianie możliwości wykonywania startów szybowców (wyciągarka, samolot holujący, start grawitacyjny); obsługa techniczna statków powietrznych – świadczone przez stowarzyszenie, zwolnione są z podatku VAT. I nie ma tu znaczenia czy nabywca usługi jest członkiem stowarzyszenia, czy nie; czy jest zawodowym sportowcem, czy amatorem.

FacebookTwitterWykop
Źródło artykułu

Nasze strony