Uniwersytet Wrocławski otwiera studia magisterskie z zakresu Klimatologii i Ochrony Atmosfery

Obserwatorium Uniwersytetu Wrocławskiego

Zakład Klimatologii i Ochrony Atmosfery (ZKiOA) Uniwersytetu Wrocławskiego po raz kolejny otworzył nabór na studia magisterskie z zakresu Klimatologii i Ochrony Atmosfery. Studia pozwalają uzyskać specjalistyczną wiedzę o środowisku i umiejętności praktyczne poszukiwane na rynku pracy, m.in.: modelowanie numeryczne, umiejętność pracy z dużą ilością danych, w tym z danymi przestrzennymi oraz doświadczenie w pracy terenowej, z wykorzystaniem najnowocześniejszej aparatury pomiarowej, w tym dronów czy mobilnych stacji badawczych.

Absolwenci uczelni znajdują zatrudnienie m.in. w: instytucjach zajmujących się środowiskiem, w tym monitoringiem środowiska (np. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Wojewódzkie Inspektoraty Ochrony Środowiska, firmy prywatne), firmach  wykorzystujących metody geoprzetwarzania, administracji państwowej oraz instytucjach i agencjach UE. Wielu absolwentów Uniwerytetu kontynuuje również pracę naukową w ajlepszych ośrodkach w Polsce i na Świecie.

Warunkiem koniecznym przyjęcia na studia jest ukończenie studiów licencjackich w dziedzinie nauk matematyczno-przyrodniczych. Uniwersytet Wrocławski jest otwarty na kandydatów ze stopniem licencjata w zakresie m.in. geografii, ochrony środowiska, geologii, matematyki, fizyki i chemii.

Więcej informacji o studiach na stronie internetowej: www.meteo.uni.wroc.pl

Aplikacja na studia poprzez stronę: www.irka.uni.wroc.pl

Źródło: dlapilota
comments powered by Disqus