Ukazały się kolejne lotnicze akty prawne

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury

11 stycznia 2019 r. w Dzienniku Urzędowym nr 2019.2 Urzędu Lotnictwa Cywilnego ukazało się obwieszczenie nr 1 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 4 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia tekstu Załącznika 6 cz. I do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r.

Obwieszczenie nr 1

Na  podstawie  art. 23 ust. 2 pkt 1 oraz  art. 3 ust. 2 ustawy  z dnia  3 lipca  2002 r. - Prawo  lotnicze (Dz. U. z 2018 r.  poz. 1183,  1629 i 1637) ogłasza się jako załącznik do obwieszczenia Załącznik 6 - „Eksploatacja statków  powietrznych” (wydanie  dziesiąte), część I - „Międzynarodowy zarobkowy transport lotniczy - samoloty”, obejmujący poprawki od 1 do 40-A - do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r. (Dz. U. z 1959 r. Nr 35, poz. 212 i 214, z późn. zm.1)), przyjęte przez Organizację Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego.

Pełny tekst Obwieszczenia nr 1 dostępny jest tutaj (LINK)


11 stycznia 2019 r. w Dzienniku Urzędowym nr 2019.2 Urzędu Lotnictwa Cywilnego ukazało się obwieszczenie nr 3 obwieszczenie nr 3 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia tekstu Załącznika 14, tomu I do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r.

Obwieszczenie nr 3

Na  podstawie  art. 23 ust. 2 pkt 1 oraz  art. 3 ust. 2 ustawy z dnia  3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze  (Dz. U. z 2018 r.  poz. 1183,  1629 i 1637) ogłasza się jako załącznik do obwieszczenia Załącznik 14 „Lotniska”,  tom I „Projektowanie  i eksploatacja  lotnisk”  (wydanie  siódme),  obejmujący  zmiany  od  1 do  13-A  i zmianę  14,  do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r. (Dz. U. z 1959 r.  Nr 35,  poz. 212 i 214,  z późn.  zm.1)),  przyjęte  przez  Organizację Międzynarodowego  Lotnictwa Cywilnego.

Pełny tekst Obwieszczenia nr 3 dostępny jest tutaj (LINK)


W Dzienniku Urzędowym nr 2018.5 Urzędu Lotnictwa Cywilnego ukazało się obwieszczenie nr 4 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia tekstu Załącznika 14, tomu II do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r.

Obwieszczenie nr 4

Na  podstawie  art. 23 ust. 2 pkt 1 oraz  art. 3 ust. 2 ustawy  z dnia  3 lipca  2002 r. - Prawo lotnicze  (Dz. U. z 2018 r. poz. 1183, 1629 i 1637) ogłasza się jako załącznik do obwieszczenia Załącznik 14 „Lotniska”, tom II „Lotniska dla śmigłowców” (wydanie czwarte), obejmujący zmiany od 1 do 8, do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r.  (Dz. U.  z 1959 r. Nr 35, poz. 212 i 214, z późn. zm.1)), przyjęte przez Organizację Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego.

Pełny tekst Obwieszczenia nr 4 dostępny jest tutaj (LINK)


Rozporządzenie Ministra Infrastruktury

Dodatkowo, w Dzienniku Ustaw 2019 pod pozycją 35 ukazało się Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dofinansowania zakupu sprzętu i urządzeń niezbędnych dla zapewnienia bezpieczeństwa działalności lotniczej i realizacji nadzoru w tym zakresie.

Pełny tekst Rozporządzenia dostępny jest tutaj (LINK)

Źródło: dlapilota
comments powered by Disqus