Teksty załączników 3 i 9 do Konwencji o międz. lotnictwie cywilnym w Dzienniku Urzędowym ULC

Dzinnik Urzędowy

8 listopada br., w Dzienniku Urzędowym Urzędu Lotnictwa Cywilnego pod poz. 61 ukazało się obwieszczenie nr 17 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie w sprawie ogłoszenia tekstu Załącznika 3 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym,
sporządzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r.

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 1 oraz art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U.z 2018 r. poz. 1183, 1629 i 1637) ogłasza się jako załącznik do niniejszego obwieszczenia Załącznik 3 – „Służba meteorologiczna dla międzynarodowej żeglugi powietrznej” (wyd. dziewiętnaste) obejmujący poprawki od 1 do 78 – do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r. (Dz. U. z 1959 r. Nr 35, poz. 212 i 214, z późn. zm.1)), przyjęte przez Organizację Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego.

Pełny tekst obwieszczenia nr 17 dostępny jest tutaj (LINK)

19 listopada br., w Dzienniku Urzędowym Urzędu Lotnictwa Cywilnego pod poz. 62 ukazało się obwieszczenie nr 18 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia tekstu Załącznika 9 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r.

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 1 oraz art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. z 2018 r. poz. 1183, 1629 i 1637) ogłasza się jako załącznik do niniejszego obwieszczenia Załącznik 9 (wydanie piętnaste), obejmujący poprawki od 1 do 26 – do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r. (Dz. U. z 1959 r. Nr 35, poz. 212 i 214, z późn. zm.1)), przyjęte przez Organizację Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego.

Pełny tekst obwieszczenia nr 18 dostępny jest tutaj (LINK)

Źródło: dlapilota
comments powered by Disqus