Szkolenie lotnicze “NATO TIGER MEET 2018” – sprawdź ograniczenia przestrzeni w powietrznej

NATO Tiger Meet 2018

W dniach 14-25 maja w 31 Bazie Lotnictwa Taktycznego Poznań-Krzesiny odbędzie się szkolenie NATO Tiger Meet 2018. Na jego potrzeby, Polska Agencja Żeglugi Powietrznej wprowadza rejony wydzielone, w których nie są dozwolone loty statków powietrznych nie biorących udziału w szkoleniu.

Jak informuje Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych, swój udział w zlocie zadeklarowały 22 eskadry z 13 krajów, w tym m.in.: Włoch, Hiszpanii, Czech, Holandii, Niemiec, Belgii, Węgier, Szwajcarii, Austrii, Francji oraz Wielkie Brytanii. Sumaryczne zestawienie statków powietrznych obejmuje 70 samolotów, 10 śmigłowców oraz samolot wczesnego ostrzegania i kierowania AWACS. Będzie to największe przedsięwzięcie Sił Powietrznych w 2018 roku, prestiżowe nie tylko dla Sił Powietrznych, ale również dla całych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, angażujące siły i środki  będące zarówno w podporzadkowaniu Dowódcy 2 Skrzydła Lotnictwa Taktycznego, jak i spoza jego struktur.


Udział w ćwiczeniach wezmą:

 • 6 ELT (PolAF), F-16C/D Block 52 Fighting Falcon (6x)    
 • 313 sqn (RNlAF), F-16A/B MLU Fighting Falcon (5x)    
 • XII Gruppo (ItAF), EF2000 Typhoon (4x)    
 • 142 Esc (SpAF), EF2000 Typhoon (5x)    
 • TaktLwG 74 (GAF), EF2000 Typhoon (4x)    
 • TaktLwG 51 'I' (GAF), Tornado ECR & IDS (4x)    
 • 11F (FN), Rafale M (5x)    
 • 31 smd (BAF), F-16A/B MLU Fighting Falcon (6x)    
 • 59/1 Sqn (HuAF), JAS-39C/D Gripen (5x)    
 • 211 TL (CzAF), JAS-39C/D Gripen (4x)    
 • Staffel 11 (ChAF), F/A-18C/D Hornet (7x)    
 • 335 Mira (HAF), F-16C/D Block 52+ Fighting Falcon (4x)    
 • 1 JTS (AAF), Saab 105Öe (3x)    
 • 1 AEW&CS (NATO), E-3A Sentry (1x) - (bazujący na lotnisku Poznań - Ławica)
 • EHRA 3 (ALAT), SA 342 M Gazelle (3x)    
 • 814 NAS (RN), Merlin HM. MK2 (1x)    
 • 221 LtBVr (CzAF), Mi-24 Hind (2x)    
 • 230 Sqn (RAF), Puma HC Mk2 (2x)    
 • 21° Gruppo (ItAF), AB-212ICO (2x)
 • EC 3/30 (FAF), Observers only
 • ECE 01/30 (FAF), Observers only
 • 192 Filo (TurAF), Observers only
 • GFD (CIVIL), Learjet (2x)
 • Discovery AIR (CIVIL), A-4N Skyhawk (2x)
 • 3 RHC (ALAT), SA330B Puma (1x)


Ograniczenia przestrzeni powietrznej:

Granice pionowe i poziome stref EA 270, EA271, EA273, EA274, EA275, EA276, EA277, EA278, EA279, EA280, EA282, EA283, EA284, EA285, EA285, EA286, EA287, EA288, EA289, EA290, EA291, EA292, EA293, EA294 i EA296 dostępne są w SUP 47/18 (ENR 5) – (LINK).

Rejony działań niebezpiecznych na morzem pełnym:

Loty wojskowych statków w ramach szkolenia “NATO Tiger Meet 2018” w przestrzeni nad morzem pełnym i które mogą stanowić zagrożenie dla samolotów cywilnych będą się odbywały w rejonach TIGER 01 i TIGER 02.

Rejony działań niebezpiecznych (TIGER 01 i TIGER 02) będą aktywne zgodnie z godzinami aktywności rejonów ograniczeń lotów (EA) i w tym czasie cywilne służby ATS nie będą dostępne.

TIGER 01
Granice poziome:
1.54°41'00"N 016°17'06"E
2.54°49'08"N 016°50'25"E
3.54°54'39"N 017°12'14"E
4.54°57'06"N 016°01'57"E
5. 54°46'30"N 016°09'00"E
1. 54°41'00"N 016°17'06"E

Granice pionowe: Dolna granica: SFC Górna granica: FL 295

TIGER 02
Granice poziome:
1.55°00'00"N 016°00'00"E
2. 54°57'06"N 016°01'57"E
3.54°54'09"N 017°24'48"E
4.55°10'30"N 017°11'40"E
1.53°23'49"N 016°30'12"E
Granice pionowe: Dolna granica: SFC Górna granica: FL 195


Rejony dozorowania AWACS

Na potrzeby szkolenia mogą być wykorzystywane rejony dyżurowania AWACS opublikowane w MIL AIP. Ponadto wyznaczono rejony wzmożonych lotów AWACS PL 281 oraz PL 295. Rejony te stanowią jedynie informację dla służb ATC i nie wprowadzają ograniczeń w ruchu GAT.

PL 281
Granice poziome:
1.53°23'49"N 016°30'12"E
2.52°14'04"N 016°49'54"E
3.52°22'51"N 018°28'53"E
4.53°33'08"N 018°10'54"E
1.53°23'49"N 016°30'12"E
Granice pionowe: Dolna granica: FL 295 Górna granica: FL 305

PL 295
Granice poziome:
1.52°55'22"N018°46'10"E
2.52°51'19"N 017°56'42"E
3.52°20'48"N 018°04'21"E
4.52°24'49"N 018°53'41"E
1.52°55'22"N 018°46'10"E
Granice pionowe: Dolna granica: FL 295 Górna granica: FL 305


Planowane terminy i czasy aktywności rejonów ograniczeń lotów:

2018-05-14
1100 - 1500: EA 274, 279, 280, 282, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294,PL 295, TIGER 01, TIGER 02 (strefy na potrzeby lotów AWACS mogą być aktywowane godzinę wcześniej)

2018-05-15 do 2018-05-16
0730 - 1030: EA 270 - 280, PL 281 (strefy na potrzeby lotów AWACS mogą być aktywowane godzinę wcześniej);

1300 - 1600: EA 274, 279, 280, 282, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294,PL 295, TIGER 01, TIGER 02 (strefy na potrzeby lotów AWACS mogą być aktywowane godzinę wcześniej);

2018-05-17
0800 - 1030: EA 274, 279 - 294, PL 295, TIGER 01, TIGER 02 (strefy na potrzeby lotów AWACS mogą być aktywowane godzinę wcześniej);

1300 - 1600: EA 274, 279, 280, 282, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294,PL 295, TIGER 01, TIGER 02 (strefy na potrzeby lotów AWACS mogą być aktywowane godzinę wcześniej);

2018-05-18
0930 - 1200: EA 274, 279 - 294, PL 295, TIGER 01, TIGER 02 (strefy na potrzeby lotów AWACS mogą być aktywowane godzinę wcześniej);

1400 - 1700: EA 274, 279, 280, 282, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294,PL 295, TIGER 01, TIGER 02 (strefy na potrzeby lotów AWACS mogą być aktywowane godzinę wcześniej);

2018-05-19
0700 - 1000: EA 271, 274, 275, 276, 279, 284, 287, 296;

2018-05-21 do 2018-05-24

0800 - 1030: EA 274, 279 - 294, PL 295, TIGER 01, TIGER 02 (strefy na potrzeby lotów AWACS mogą być aktywowane godzinę wcześniej);

1300 - 1600: EA 274, 279, 280, 282, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294,PL 295, TIGER 01, TIGER 02 (strefy na potrzeby lotów AWACS mogą być aktywowane godzinę wcześniej);


Łączność Radiowa:

Załogi wykonujące loty w obszarze kontrolowanym poza strefami EA, TSA, TFR, EP D, MRT oraz rejonami TIGER 01, TIGER 02 będą utrzymywać łączność radiową z odpowiednimi sektorami OAT/ACC/APP.

Załogi wykonujące loty w wydzielonych strefach EA, TSA, TFR, EP D, MRT oraz TIGER 01, TIGER 02 będą utrzymywać łączność radiową z odpowiednim terytorialnie wojskowym organem dowodzenia.


Informacje dodatkowe:

Rejony ograniczeń lotów wydzielone są z przestrzeni odpowiedzialności służb ACC WARSZAWA, APP POZNAŃ, APP GDAŃSK, APP KRAKÓW, FIS WARSZAWA, FIS OLSZTYN, FIS POZNAŃ, FIS GDAŃSK oraz FIS KRAKÓW.

Rejony ograniczeń lotów podlegają procedurze zamawiania w ASM-2 i aktywacji w ASM-3 przez MIL ARO EPKS zgodnie z AIP Polska ENR 2.2.3 pkt 4 oraz pkt. 5.1/5.2.

Faktyczne ograniczenia (aktywne rejony EA, godziny oraz wysokości) będą obowiązywały zgodnie z opublikowanym Planem Użytkowania Przestrzeni Powietrznej (AUP).

Szkolenie NTM 18 posiada priorytet na wykorzystanie stref TSA 01, 02, 07,08, 09, 10, 12, 13, 14, 22, 26, 28, 29 zgodnie z AIP Polska oraz pkt. 8.14 Suplementu. W przypadku konieczności aktywacji wybranych stref TRA, EPD, TFR lub tras MRT na potrzeby szkolenia również posiadają one priorytet.

Plany lotów załóg biorących udział w szkoleniu będą zawierały dopisek “NTM18”.

Rejony ograniczeń lotów wydzielone na potrzeby szkolenia “NATO Tiger Meet 2018” (NTM 18) posiadają priorytet w stosunku do innych struktur przestrzeni powietrznej. Szkolenie NTM 18 posiada priorytet nad każdą inną działalnością wykonywaną w elastycznych strukturach przestrzeni powietrznej.


Na potrzeby szkolenia mogą być zamawiane i aktywowane strefy do tankowania w powietrzu.

Rejony EA oraz TSA kolizyjne ze sobą nie mogą być aktywne jednocześnie. Wyjątek stanowią TSA 22, 26, 28, 29, które mogą być jednocześnie aktywne z kolizyjnymi rejonami EA. Za koordynację lotów w EA kolizyjnych z TSA odpowiada koordynator szkolenia.

Loty w rejonach ograniczeń lotów z prędkością nie większą niż 250 kt IAS i do wysokości FL 195 powinny być wykonywane przez użytkownika zgodnie z przepisami VFR z prędkościami zapewniającymi możliwość zauważenia innego ruchu lub przeszkody, w czasie wystarczającym aby uniknąć kolizji z ruchem poza strefą. Operacje należy wykonywać z dala od przydzielonych granic strefy, bez ich naruszania.

Załogi statków powietrznych wykonujących loty w rejonach ograniczeń lotów z prędkością powyżej 250 kt IAS lub w warunkach IFR lub powyżej FL 195 mają obowiązek utrzymywać odległość 500 ft od górnej i dolnej granicy rejonu do wysokości FL 285, 1500 ft powyżej FL 285 oraz 3,5 NM od granic poziomych rejonów ograniczeń lotów.

Załogi statków powietrznych uczestniczących w przedsięwzięciu mają obowiązek omijania aktywnych stref niebezpiecznych (EP D) nie wykorzystywanych podczas szkolenia oraz stref zakazanych (EP P) i stref ograniczonych (EP R).

W dniu 2018-05-19 jednocześnie aktywne mogą być rejony EA 274, 275, 276, 284, 287 albo rejony EA 271, 274, 275, 276, 279 albo rejony EA 274,296.

Aktywacja rejonu EA 274 powyżej wysokości 1600 ft AMSL możliwa jest wyłącznie za zgodą APP POZNAŃ.


W czasie aktywności rejonów ograniczeń lotów na potrzeby szkolenia NTM 18 strefa TSA 10A może być aktywowana nie wyżej niż FL 125.

Wlot statków powietrznych służb porządku publicznego na hasło GARDA oraz o statusie HEAD, HOSP, SAR, EMER, FFR w rejony EA należy koordynować poprzez komórkę ASM-3, tel.: +48-22-574-5733 – 35.

W dniach realizacji planowanego szkolenia następujące restrykcje RAD są czasowo zawieszane: EP2022, EP2080, EP2097, EP2147 w terminach 2018-05-14 do 2018-05-18 oraz 2018-05-20 do 2018-05-24 w godzinach 0730 - 1730.

Szczegółowe informacje dotyczące rzeczywistego czasu aktywności rejonów ograniczeń lotów będą
dostępne w AMC Polska, tel.: +48-22-574-5733 – 35.


Władze odpowiedzialne za organizację: 31. Baza Lotnictwa Taktycznego Tel.: +48-261-548-555


Informację na temat ograniczeń przestrzeni powietrznej wprowadzonych na potrzeby NATO Tiger Meet 2018 dostępne są w SUP27/18 (ENR 05) (LINK) - do serwisu należy się zalogować.


Aktualne ograniczenia można sprawdzić na mapie droneradar (LINK) i w samej aplikacji DroneRadar.

Źródło: dlapilota
comments powered by Disqus