Oświadczenie Związku Zawodowego Kontrolerów Lotniska Warszawa w sprawie sporu z pracodawcą

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej - siedziba

Niniejszym publikujemy oświadczenie Związku Zawodowego Kontrolerów Lotniska Warszawa, którzy od kilku dni prowadzą protest przeciwko zagrożeniom, jakie ich zdaniem, wynikają z nieprawidłowej organizacji ich pracy.

Treść oświadczenia: 

W związku z sytuacją, jaka ma miejsce na warszawskiej wieży od kilku dni, chcielibyśmy przybliżyć Wam problem i zapoznać z naszym stanowiskiem.

Sprawa dotyczy nominowanego w czerwcu bieżącego roku na p.o. kierownika naszej Wieży.

Sprzeciwiamy się niekompetencji i bierności p.o. kierownika TWR dotyczących spraw operacyjnych związanych z kontrolą lotniska, gdyż taka postawa stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu lotniczego ( brak aktualnych map przy LVP, wprowadzenie procedury dot. Dyżurnego portu, która spowodowała zablokowanie ruchu na Okęciu na kilkanaście minut…, zaniedbanie współpracy z PPL w czasie istotnych dla nas prac remontowych na polu manewrowym lotniska, niezgodne z INOP TWR EPWA łączenie stanowisk etc.).

Sprzeciwiamy się podejmowaniu istotnych decyzji związanych z organizacją pracy krl TWR bez konsultacji z zespołem TWR lub wbrew ich opinii (drastyczne zmniejszenie liczby Instruktorów pomimo odmiennej opinii wewnętrznego ośrodka szkolenia, niezgodne z TRM i CISM mieszanie zespołów, zmniejszenie obsady dziennej oraz nocnej co skutkuje większą liczba godzin pracy operacyjnej, wydłużanie dyżurów nocnych do 12h, zlikwidowanie bardzo istotnego w okresie jesienno-zimowym stanowiska koordynatora GND, etc.). Zwracamy uwagę na brak chęci porozumienia i prób podejmowania dialogu ze strony p.o. kierownika.

Takie zachowanie generuje wysoki poziom zdenerwowania i stresu, co ma również bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo ruchu lotniczego.

W naszym przekonaniu p.o. kierownika nie jest zainteresowany tworzeniem z nami zespołu opartego na dobrej współpracy, dlatego my, kontrolerzy warszawskiej wieży, Seniorzy, Instruktorzy OJT oraz Osoby Oceniające, tym działaniom się sprzeciwiamy i nie wyrażamy na nie zgody.

27.11.19 ZZKLW złożył Pracodawcy oświadczenie z rezygnacji z funkcji wszystkich Sen, OJTI oraz Osób Oceniających, ponieważ nie wyobrażamy sobie dalszej współpracy z p.o. kierownikiem wieży. Jednak PAŻP – ‘’Pracodawca Godny Zaufania” nie podjął z ZZKLW żadnego dialogu.

Od 30.11.2019 roku jesteśmy w sporze zbiorowym z pracodawcą.

Apogeum konfliktu nastąpiło w dniu 2.12.2019 r., kiedy to Przewodniczącemu ZZKLW Marcinowi Jaraczowi oraz Sławomirowi Kozakowi – doradcy zarządu ZZKLW wręczono pisma o przyjęciu ich wypowiedzeń z pracy, których de facto nie składali.

W skutek powyższego oraz braku jakiejkolwiek chęci ze strony Pracodawcy, by rozwiązać sytuację przez dialog, doszło do eskalacji konfliktu i wytworzenia atmosfery napięcia, presji i stresu, co w naszym zawodzie nie powinno się zdarzyć.

Nie walczymy o podwyżki, tylko o powrót do kompetentnego i zgodnego z hasłem „Pracodawca Godny Zaufania” zarządzania naszym unitem.


5 grudnia, o godz. 19.00 w Centrum Partnerstwa "Dialog" przy ul. Limanowskiego 23 w Warszawie ma się odbyć spotkanie Związku Zawodowego Kontrolerów Lotniska Warszawa z pracodawcą.

Źródło: dlapilota
comments powered by Disqus