Ograniczenia przestrzeni powietrznej w związku ze Światowymi Dniami Młodzieży

Ograniczenia przestrzeni w związku ze Światowymi Dniami Młodzieży

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej opublikowała kolejne szczegóły ograniczeń w przestrzeni powietrznej wprowadzanych w związku ze Światowymi Dniami Młodzieży, które w dniach od 27 do 31 lipca odbęda się w Krakowie. Informacje te ukazały się w ramach zmiany AIP AIRAC AMDT 177 i będą obowiązywały od poszczególnych dni lipca.

Polecamy DroneRadar.eu w której na bieżąco, każdego dnia zgodnie z cyklem AUP, NOTAM-ami, AIP i AIP Sup prezentujemy przestrzeń powietrzną w FIR EPWW.

Ograniczenia będą dotyczyły głównie lotnictwa general aviation i nie powinny mieć wpływu na pasażerski ruch lotniczy. Szczegółowe informacje są zawarte w Suplementach do AIP SUP53/16 (AD2 EPWA), SUP54/16 (AD 2 EPKK).


TYMCZASOWE PROCEDURY DLA LOTNISKA CHOPINA W WARSZAWIE (EPWA/WAW) PODCZAS ŚWIATOWYCH DNI MŁODZIEŻY

ograniczenia wprowadzone zostaną:
Od: 2016-07-07 0001

Do: 2016-07-10 2359

oraz

ograniczenia wprowadzone zostaną:
Od: 2016-07-27 0001

Do: 2016-07-31 2359


INFORMACJE OGÓLNE

Aby zapewnić bezpieczną i płynną obsługę ruchu lotniczego, lotnisko Chopina w Warszawie ogłasza poniżej następujące procedury

CELE SUPLEMENTU

Celem niniejszego Suplementu jest wdrożenie zestawu procedur, aby umożłiwić: obsługę regularnego ruchu lotniczego, akomodację prognozowanego ruchu lotniczego podczas SZCZYTU NATO oraz  ŚWIATOWYCH DNI MŁODZIEŻY w ramach określonych warunków, zapewnienie wsparcia naziemnego dla efektywnego wykorzystania istniejącej infrastruktury lotniskowej i związanych z nią usług, oraz aby poinformować wszystkich operatorów statków powietrznych nt. tymczasowych procedur, które będą stosowane na lotnisku Chopina w Warszawie.

PROCEDURY TYMCZASOWE:

INFORMACJE O ACL


ACL jest powołanym koordynatorem rozkładów lotów. Wnioski o przydział czasu na start lub lądowanie muszą być kierowane bezpośrednio do ACL. Koordynator rozkładów lotów ACL potwierdzi slot po uzgodnieniu z operatorem lotniska.

 • Godziny pracy biura: 0830 - 1700 lokalnego czasu UK, poniedziałek- piątek z wyłączeniem świąt. E-mail: poland@acl-international.com Telefon: +44-208-564-0619, Website: www.acl-uk.org
 • Wnioski o przydział czasu na start lub lądowanie:
 • E-mail: slots@acl-international.com poland@acl-international.com
 • Lotnisko EPWA/WAW nie może być brane pod uwagęj ako lotnisko zapasowe w dniach 06-10 JUL 2016 oraz 27-31 JUL 2016.
 • W dniach 06-10 JUL 2016 oraz 27-31 JUL 2016 sloty dla lotów GA nie będą przyznawane.

Zapewnienie obsługi naziemnej na lotnisku Chopina w Warszawie:

 • Przewoźnicy lotniczy są zobowiązani do kontaktu z agentem obsługi naziemnej, z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem przed planowanym przylotem, aby upewnić się, iż wszystkie niezbędne szczegóły związane  z operacją lotniczą zostały zorganizowane i potwierdzone, w tym tankowanie
 • Przewoźnik zobowiązany jest do potwierdzenia posiadania przez agenta obsługi naziemnej dyszla umożliwiającego holowanie statku powietrznego. W przypadku, gdy agent obsługi naziemnej nie dysponuje odpowiednim dzyszlem, przewoźnik zobowiązany jest do posiadania dyszla na pokładzie.
 • Agent obsługi naziemnej prześle potwierdzenie możliwości wykonania obsługi naziemnej, wymieniając wszystkie jej szczegóły. Wszystkie usługi zapewniane przez agentów obsługi naziemnej należy zamawiać z wyprzedzeniem.
 • Agent obsługi naziemnej nie gwarantuje możliwości wykonania obsługi naziemnej, na którą zgłoszenie zapotrzebowania nastąpiło po przylocie do portu lotniczego oraz może odmówić wykonania takiej obsługi.
 • Obsługa naziemna przewoźników lotniczych posiadających potwierdzenie możliwości wykonania obsługi, będzie wykonywana piorytetowo.
 • Zaleca się, aby wszelkie opłaty lotniskowe, koszty paliwa oraz obsługi naziemnej były regulowane przed przybyciem do portu lotniczego w formie przedpłaty stosowanej do zamówionego zakresu obsługi. Korekty płatności będą dokonywane w przeciągu 21 dni od daty operacji lotniczej.
 • Przewoźnik lotniczy, którego statek powietrzny jest zaparkowany a załoga opuszcza go na okres dłuższy niż 60 minut, powinien zapewnić przedstawiciela, posiadającego upoważnienie i wiedzę umożliwiającą zmianę stanowiska postojowego statku powietrznego w krótszym czasie. Dane kontaktowe do ww. przedstawiciela powinny zostać przekazane do agenta obsługi naziemnej.

INFORMACJE DODATKOWE

Kapitanowie statków powietrznych będą poinstruowani przez agenta obsługi naziemnej o możliwej zmanie stanowiska postojowego na tymczasowe po wyjściu pasażerów i rozładunku statku powietrznego oraz powrocie na stanowisko postojowe, przy którym będzie realizowane wejście pasażerów i załadunek statku powietrznego.


TYMCZASOWE PROCEDURY DLA LOTNISKA KRAKÓW-BALICE (EPKK) PODCZAS ŚWIATOWYCH DNI MŁODZIEŻY (ŚDM KRAKÓW 2016)

ograniczenia wprowadzone zostaną:
Od: 2016-07-26 0001

Do: 2016-07-31 2359

CEL SUPLEMENTU
Celem Suplementu jest wdrożenie zestawu procedur, aby umożliwić: sprawną obsługę regularnego ruchu lotniczego, obsługę. Dodatkowego  ruchu lotniczego w ramach określonych warunków, zapewnienie wsparcia naziemnego dla efektywnego wykorzystania istniejącej infrastruktury lotniskowej i związanych z nią usług oraz powiadomienie wszystkich operatorów statków powietrznych o tymczasowych procedur i ograniczeń, które będą stosowane na lotnisku Kraków - Balice w czasie  ŚDM jak i uroczystości powitania i pożegnania papieża.

PROCEDURY TYMCZASOWE

Zasady przydzielania stanowisk:

 • Za przydzielanie stanowisk postojowych (koordynację) będzie odpowiedzialny Dyżurny Operacyjny Portu Lotniczego. Zasady uzyskiwania zgody na postój zostały opisane w AIP Polska AD 2 EPKK pkt. 2.20.3.5.1. Dodatkowe ograniczenia zostaną opisane w dalszej części tego Suplementu.
 • Dopuszczalne limity postoju dla samolotów wnioskujących o zgodę. Czas postoju należy limitować w następujący sposób: ACFT kodu B – maksymalnie 30 minut, ACFT kodu C – maksymalnie 45 minut, ACFT kodu D – maksymalnie 60 minut, ACFT kodu E – maksymalnie 90 minut.
 • Załoga powinna zostać na pokładzie statku powietrznego dla zapewnienia procedury sprawnego tankowania lub zmiany miejsca parkowania na polecenie Dyżurnego Operacyjnego Portu Lotniczego.
 • Ograniczenia nie dotyczą statków powietrznych z papieżem, przewoźników regularnych bazujących na lotnisku Kraków - Balice, lotów rozkładowych przewoźników operują cych regularnie na lotnisku Kraków - Balice oraz lotów o statusie: HOSP, SAR, HUM, EMER oraz HEAD.
 • Dodatkowo we wniosku o przydzielenie miejsca postojowego należy zaznaczyć status lotu oraz stosować się do ograniczonego czasu postoju opisanego w tym punkcie. 
 • Nieprzestrzeganie zapisów może skutkować brakiem dostępnego miejsca postojowego oraz wynikającymi z tego opóźnieniami, a także innymi utrudnieniami dla przewoźnika oraz jego klientów, za które zarządzający lotniskiem nie ponosi odpowiedzialności.

Wnioski o parkowanie dłuższe niż dopuszczone limity:

 • Wnioski o parkowanie przez czas dłuższy niż określony w pkt. 3.2 muszą być skierowane do Dyżurnego Operacyjnego Portu Lotniczego jak najwcześniej, nie później niż72 HR przed przylotem.
 • W związku z ograniczoną liczbą stanowisk postojowych oraz dużą ilością planowanych operacji należy liczyć się z odmową wydania zgody na postój z uwagi na brak miejsc. W przypadku braku zgody na wydłużony postój należy wziąć pod uwagę możliwość przebazowania samolotu na lotnisko alternatywne.

Loty w dniu przylotu i odlotu papieża:

 • W związku z planowanym zamknięciem przestrzeni nad lotniskiem Kraków -Balice na czas uroczystości powitania i pożegnania papieża w dniu 2016-07-27 oraz 2016-07-31 należy liczyć się z koniecznością korekty rozkadu lotów.
 • Szczegółowe informacje o godzinach ograniczenia (wstrzymania ruchu na lotnisku Kraków - Balice) zostaną opublikowane w NOTAM.
 • Uwaga: Lotnisko Kraków - Balice nie może być brane pod uwagę jako zapasowe w dniach od 2016-07-26 do 2016-07-31.

Zapewnienie obsługi naziemnej na lotnisku Kraków – Balice:

 • Przewoźnicy lotniczy zobowiązani są do kontaktu z agentem obsługi naziemnej z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem przed planowanym przylotem, aby upewnić się iż wszystkie niezbędne szczegóły związane z operacją lotniczą zostały zorganizowane i potwierdzone, w tym tankowanie i możliwość wypychania danego typu samolotu. 
 • Przewoźnik zobowiązany jest do potwierdzenia posiadania przez agenta obsługi naziemnej dyszla umożliwiającego holowanie/wypychanie statku powietrznego (zapis AIP Polska AD 2 EPKK 2.20.3.4 pozostaje w mocy). Potwierdzenie należy przekazać do Dyżurnego Operacyjnego Portu Lotniczego podczas ubiegania się o miejsce postojowe.
 • Przewoźnik powietrzny, którego statek powietrzny jest zaparkowany, a jego załoga opuszcza go na czas dłuższy niż 30 minut, powinnien zapewnić przedstawiciela posiadającego upoważnienie i wiedzę, która umożliwi zmianę stanowiska postojowego w krótkim czasie. Dane kontaktowe do wyżejwymienionego przedstawiciela powinny zostać przekazane do agenta obsługi naziemnej.

Kategoria lotniska w zakresie ochrony przeciwpożarowej:

 • W związku z możliwością obsługi samolotów szerokokadłubowych spełniających kryteria kategorii ochrony przeciwpożarowej 9 ICAO, zarządzający lotniskiem może podnieść kategorię ochrony przeciwpożarowej lotniska do 9 na okres planowanych operacji. O planie użycia samolotów szerokokadłubowych zarówno przez przewoźników regularnych jak czarterowych należy poinformować Dyżurnego Operacyjnego Portu Lotniczego z wyprzedzeniem czasowym minimum 24 HR.

INFORMACJE DODATKOWE:

Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące  ograniczeń w dostępności lotniska, bądź ich wcześniejszego zniesienia, będą
publikowane w NOTAM.
 
Wnioski i dodatkowe pytania należy kierować do Dyżurnego Operacyjnego Portu Lotniczego (H24): Tel.: +48-12-639-3305 E-mail: ops@krakowairport.pl
.
SUGEROWANE LOTNISKA ALTERNATYWNE: Katowice - Pyrzowice (EPKT), Rzeszów - Jasionka (EPRZ), Lotnisko Chopina w Warszawie (EPWA), Wrocław - Strachowice (EPWR).


Czytaj również:
ULC: Informacja dotycząca Światowych Dni Młodzieży


Informacje mają charakter TYLKO ORIENTACYJNY dlapilota.pl nie bierze ŻADNEJ odpowiedzialności za ewentualne błędy w niniejszej interpretacji. Informacje operacyjne należy sprawdzić we WSZYSTKICH OFICJALNYCH publikacjach!

Źródło: dlapilota
comments powered by Disqus