Nowe procedury postępowania w przypadku utraty łączności na lotnisku Babice - aktualizacja

Lotnisko Warszawa Babice, fot. Stanisław Drzewiecki

20 stycznia 2021 r., zarządzeniem nr 1/2021 Dyrektora Centrum Usług Logistycznych – Lotnisko Warszawa-Babice, została  wprowadzona poprawka nr 9 do Instrukcji Operacyjnej Lotniska Warszawa-Babice (EPBC) dotycząca m.in. nowej procedury postępowania w przypadku utraty łączności.

Utrata łączności radiowej.

1. Jeżeli utrata łączności nastąpiła w rejonie lotniska Warszawa-Babice, kontynuować lot zgodnie z opublikowanym kręgiem nadlotniskowym na wysokości podanej bezpośrednio przed startem przez kierującego lotami. Po utracie łączności ustawić na transporterze kod 7600 i w czasie lotu po kręgu włączyć całe dostępne oświetlenie nawigacyjne.

  • 1) Dla statków powietrznych, które wcześniej wystartowały z lotniska Warszawa-Babice, i opuściły ATZ EPBC, włączyć się w krąg w drugim lub trzecim zakręcie północnego kręgu nadlotniskowego, na wysokości podanej bezpośrednio przed startem przez kierującego lotami lub jeśli to tylko możliwe rozpoznanej podczas dolotu do kręgu, na podstawie innego ruchu statków powietrznych wykonujących loty w ATZ. Utrzymać właściwą separację z poprzednikami i podchodzić do lądowania zgodnie z procedurą lotu po kręgu. Po lądowaniu natychmiast opuścić drogę startową i po zaparkowaniu niezwłocznie nawiązać kontakt telefoniczny z wieżą lotniska (tel. 261 855 369 lub 504 315 889).
  • 2) Dla statków powietrznych przylatujących z innych lotnisk, których załoga nie zna sytuacji w ATZ Warszawa-Babice i na kręgu nadlotniskowym, powinna włączyć się w krąg w drugim lub trzecim zakręcie północnego kręgu nadlotniskowego zgodnie z opublikowaną trasą kręgu, na kierunku oraz wysokości 1500 ft AMSL a po rozpoznaniu wysokości na kręgu, na podstawie innego ruchu statków powietrznych wykonujących loty w ATZ wykonywać na tej wysokości lub jeśli krąg jest na wysokości 1823 ft AMSL zwiększyć wysokość i z włączonym całym dostępnym oświetleniem nawigacyjnym wykonywać standardową procedurę lądowania. Po lądowaniu opuścić natychmiast drogę startową. Nawiązać łączność telefoniczną z wieżą lotniska (tel. 261 855 369 lub 504 315 889) a jeśli to nie jest możliwe po zaparkowani statku powietrznego niezwłocznie skontaktować się z wieżą lotniska.

2. W zależności od drogi dolotowej nad punktami WAR (1500 ft ALT), PAPA (1800 ft ALT), JULIET (1800 ft ALT), wykonać okrążenia w prawo ( standardowy 2 minutowy zakręt ) przez okres 10 min. Po zakończeniu okrążeń kontynuować lot, włączyć się północny w krąg nadlotniskowy przez punkty ZULU; LIMA; FOXTROT.

Centrum Usług Logistycznych Lotniska Warszawa-Babice (LINK)


29 stycznia 2021 r. Zarządzeniem nr 2/2021 Dyrektora Centrum Usług Logistycznych w sprawie wprowadzenia poprawek do I wydania "Instrukcji Operacyjnej Lotniska Warszawa-Babice", na podstawie Decyzji Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego nr LTL 3.551.1.2020.ULC  dnia 14.01.2021 została wprowadzona do użytku w Centrum Usług Logistycznych "Lotnisko Warszawa-Babice" zmiana nr 10 do "Instrukcji Operacyjnej Lotniska Warszawa-Babice".

Źródło: dlapilota
comments powered by Disqus