Niewydolność Lotniczej Komisji Egzaminacyjnej – trwają prace nad rozwiązaniem problemu

Lotnicza Komisja Egzaminacyjna

W ostatnich dniach środowisko lotnicze wzburzyła informacja Urzędu Lotnictwa Cywilnego, iż od sesji majowej obowiązkową rezerwacją objęte będą wszystkie dni sesji egzaminacyjnej LKE, a "Nowe” rezerwacje nie będą pozwalały na wybieranie godzin zdawania egzaminu.

Powoduje to znaczące perturbacje dla wszystkich zdających i dla wielu oznacza przepadnięcie dotychczas zdanych egzaminów, w związku z brakiem możliwości dopełnienia sesji w najbliższych miesiącach. Problem ten został poruszony w liście otwartym skierowanym przez Krzysztofa Krawcewicza, Redaktora Naczelnego Przeglądu Lotniczego oraz Pawła Korca, Redaktora Naczelnego portalu dlapilota.pl do do Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego, Piotra Samsona. Publikujemy również stanowisko Urzędu Lotnictwa Cywilnego, które otrzymaliśmy chwilę przed wystosowaniem poniższego pisma.


Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego osobiście potwierdził, że trwają prace nad rozwiązaniem trudnej sytuacji. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o stonowane, nie osobiste komentarze. W najbliższym czasie opublikujemy stanowisko ULC.


List otwarty do Prezesa ULC, P. Piotra Samsona:


Stanowisko Urzędu Lotnictwa Cywilnego:

W miedzyczasie o stanowisko w tej kwestii poprosiliśmy Urząd Lotnictwa Cywilnego, którego dział prasowy przygotował poniższą odpowiedź:

"W ciągu ostatnich pięciu lat liczba składanych do ULC wniosków o egzaminy teoretyczne zwiększyła się kilkukrotnie: z 1291 wniosków, które wpłynęły w 2014 roku (262 do ATPL) do 2369 wniosków w 2018 roku (775 do ATPL). W ostatniej sesji marcowej do egzaminu przystąpiły aż 1053 osoby. Tak duża liczba wniosków wynika m.in. z szybko rosnącego rynku pasażerskiego. Linie lotnicze stale rekrutują nowych pilotów, żeby moc wyjść naprzeciw zapotrzebowaniu rynku lotniczego. Dodatkowo zgłaszają się do ULC cudzoziemcy którzy przyjeżdżają do Urzędu na egzamin z powodu o wiele niższego kosztu egzaminu w Polsce, niż w większości zachodnich nadzorów Unii Europejskiej.

Obserwowana od dłuższego czasu tendencja wzrostowa składanych do ULC wniosków oraz świadomość niewystarczających warunków lokalowych były przyczyną podjęcia w 2018 roku decyzji o przebudowie centrum egzaminacyjnego.

Remont odbędzie się na przełomie lipca i sierpnia 2019 roku. Jego głównym celem jest usprawnienie przebiegu sesji egzaminów teoretycznych oraz stworzenie lepszych warunków dla kandydatów oczekujących na egzaminy.

W ramach remontu planowane jest:

- powstanie dużej poczekalni z miejscami siedzącymi dla ok. 35-40 os.
- powiększenie liczby stanowisk na sali egzaminacyjnej do 35 stanowisk (obecnie 25 stanowisk)
- utworzenie systemu kolejkomatowego „sprzężonego" z systemem rezerwacji komputerowych.

Dzięki lepszym warunkom lokalowym będziemy mogli przeegzaminować w tym samym czasie więcej osób.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom zdających Urząd planuje po remoncie przedłużenie sesji egzaminacyjnej powyżej dwóch tygodni. Jednakże z uwagi na fakt, że sala egzaminacyjna jest współużytkowana przez inny departament, który także prowadzi egzaminy (egzaminy dla operatorów kontroli bezpieczeństwa) wydłużenie sesji może być trudne do realizacji.

W miarę możliwości finansowych Urząd będzie kontynuował proces usprawniania przebiegu sesji egzaminacyjnych oraz będzie zwiększał zasoby kadrowe do obsługi osób podchodzących do egzaminów. W tej chwili w Lotniczej Komisji Egzaminacyjnej pracują trzy osoby (sekcja teoretyczna), które oprócz obsługi kandydatów wykonują wiele innych czynności, takich jak weryfikacja dokumentacji egzaminacyjnej, dopuszczanie kandydatów do egzaminów, udzielanie informacji oraz kontaktowanie się nadzorami innych państw oraz instytucjami szkoleniowymi w związku z weryfikacją wniosków.

W jednostkach terenowych ULC nie ma warunków do przeprowadzenia sesji egzaminacyjnych oraz odpowiednich zasobów kadrowych."


Przeczytaj również:
Remont centrum egzaminacyjnego ULC

Źródło: dlapilota
comments powered by Disqus