Międzynarodowy Dzień Służby Informacji Powietrznej (FIS). Wszystkiego najlepszego!!!

FIS Życzenia z okazji Międzynarodowego Dnia Służby Informacji Powietrznej FIS

1 września, obchodzimy Międzynarodowy Dzień Służby Informacji Powietrznej FIS. Korzystając z tej okazji, chcieliśmy wszystkim jej pracownikom złożyć podziękowania za dotychczasowe zaangażowanie i wysiłek włożony w zwiększanie bezpieczeństwa polskiej przestrzeni powietrznej.


Życzymy Wam (potocznie zwanym "Fisowcom":), kolejnych lat owocnej współpracy i wspomagania pilotów general aviation na tak wysokim poziomie. To właśnie dzięki FIS czujemy się w powietrzu bezpieczniej, wiedząc, że w każdej sytuacji uzyskamy wymaganą pomoc, wskazówki bądź też niezbędne informacje. ZAWSZE MOŻNA NA WAS POLEGAĆ!


Łączność z FIS utrzymujemy latając w przestrzeni klasy G poza strefami lotnisk (ATZ). FIS zajmuje się statkami powietrznymi latającymi od poziomu ziemi do FL95 (około 2900 m AMSL). 

Co prawda, latając w przestrzeni klasy G piloci nie mają obowiązku nawiązywania łączności radiowej z FIS (wyjątek stanowi tu strefa RMZ lotniska Okęcie), jednak gorąco zachęcamy do nawiązywania tej łączności bądź przynajmniej pozostawania na nasłuchu.

Służba Informacji Powietrznej (FIS) została powołana w oparciu o ustawę Prawo Lotnicze z 2003r., której uchwalenie spowodowało, iż polska przestrzeń powietrzna została dostosowana do modelu i przepisów stosowanych w Europie Zachodniej. 

Międzynarodowy Dzień FIS obchodzony jest pod egidą Międzynarodowego Stowarzyszenia Służby Informacji Powietrznej (International Flight Information Service Association - IFISA).

Źródło: dlapilota
comments powered by Disqus