Loty szkolne i treningowe na EPBC - aktualizacja w AIP

Lotnisko Warszawa Babice - widok z powietrza

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej w poprawkach VFR nr 133 zaktualizowała informacje odnośnie lotów szkolnych i treningowych na  lotnisku  Warszawa-Babice  (EPBC). Od dnia wejścia w życie zmiany (10 SEP 2020) loty tego typu będą mogły się odbywać tylko w godzinach 0600-2000 UTC.  W niedziele i święta państwowe dozwolone będą tylko odloty i przyloty zgodnie z  opublikowanymi  trasami oraz loty szybowcowe za wyciągarką.

Ostrzeżenie nawigacyjne

Lotnisko otoczone gęstą zabudową  mieszkaniową. Bezwzględnie wymaga się utrzymywania trasy i wysokości w kręgach nadlotniskowych. Wymagane jest utrzymanie łączności radiowej. Rekomenduje się używanie transpondera. Lotniskowa służba ruchu lotniczego wykorzystuje system dozorowania ruchu lotniczego w otoczeniu lotniska. Odstępstwa są możliwe tylko w sytuacji zagrożenia.

Informacja o ograniczeniu hałasu

Obszar dużej wrażliwości na hałas lotniczy. Wymagane jest bezwzględne stosowanie się do opublikowanych procedur i wymaganych wysokości lotu. Trajektorie  lotów, wysokości  lotów  oraz  poziom hałasu są stale monitorowane przez zarządzającego lotniskiem.

Źródło: dlapilota
comments powered by Disqus