Trasa EPBC-ECHO-EPWA zlikwidowana, większe bezpieczeństwo na Babicach

Trasa EPWA-ECHO-EPBC

W dniach 19-20 listopada 2020 r., Urząd Lotnictwa Cywilnego zorganizował on-line Konferencję Bezpieczeństwa w Lotnictwie Cywilnym, gdzie wśród omawianych tematów  znalazła się m.in. propozycja zmian w przestrzeni wokół lotniska EPBC w celu podniesienia bezpieczeństwa i zwiększenia efektywności procedur antyhałasowych.

Jedna z propozycji zgłoszona przez KTL AOPA Poland, która zakładała likwidację trasy EPBC-ECHO-EPWA, została już przez Polską Agencję Żeglugi Powietrznej zaakceptowana, a jej wprowadzenie zapowiedziane w ramach poprawek AIP VFR AIRAC AMDT 144.

Notamy:

G0736/21 NOTAMN
Q) EPWW/QFATT/IV/BO /A /000/999/5216N02054E005
A) EPBC B) 2108120000 C) 2108262359
E) TRIGGER NOTAM - AIP VFR AIRAC AMDT 144 WEF 12 AUG 2021:
-VFR ROUTE EPBC-ECHO-EPWA - WITHDRAWN
-VISUAL OPERATION CHARTS (1:250000) UPDATED.
CREATED: 01 Jul 2021 12:10:00
SOURCE: EUECYIYN

G0615/21 NOTAMN
Q) EPWW/QACXX/V /NBO/AE/000/999/5216N02054E005
A) EPBC B) 2106022213 C) PERM
E) WITHDRAWAL VFR ROUTE.
1. AIP VFR POLAND, PAGE VFR AD 4 EPBC 1-4 TEXT, POINT 4.10.1
PERMANENT VFR DEPARTURE AND ARRIVAL ROUTES OF WARSZAWA - BABICE
AERODROME (POINTS).
DELETE THE FOLLOWING STORAGE: EPBC-ECHO-EPWA
ROUTE AVAILABLE FOR SAR/EMER/HOSP/GARDA FLIGHTS ONLY OR AFTER
OBTAINING CLEARANCE FROM OKECIE TOWER.
GARDA-A PASSWORD ALLOWING AN AIRCRAFT TO PERFORM TASKS CONCERNED
WITH ENFORCEMENT OF PUBLIC ORDER AND SAFETY AND THE PROTECTION OF
STATE BORDER.
2. AIP VFR POLAND, PAGE VFR AD4 EPBC 5-0
DELETE ON THE MAPS LINE OF VFR ROUTE BTN AD EPBC AND POINT ECHO.
CREATED: 02 Jun 2021 22:14:00
SOURCE: EUECYIYN


Należy podkreślić, iż propozycja zmiany została wspólnie wypracowana z większością stałych użytkowników lotniska, w tym: Aeroklubem Warszawskim, LPR oraz zarządzającym lotniskiem EPBC Centrum Usług Logistycznych i miała na celu utrzymanie lotniczego charakteru obiektu oraz zmniejszenie uciążliwości dla okolicznych mieszkańców.

Przypomnijmy, iż likwidacja trasy VFR EPWA-ECHO-EPBC została uzasadniona faktem, iż opuszczenie CTR EPWA następuje w krytycznym miejscu kręgu EPBC skutkując potencjalną kolizją: ze startującym samolotem z kierunku 10 lub wchodzącym w 4. zakręt przy lądowaniu na 28.

CTR EPWA i ATZ EPBC sąsiadują bezpośrednio, a wlot w ATZ Babic wymaga zgody (zapis AIP), która nie była koordynowana przez ATC EPWA.

Trasa ta była ustanowiona dla przelotów, HEMS, GARDA (4.10.1 1 2) i dostępna wyłącznie dla lotów SAR/EMER/ HOSP/GARDA* lub po uzyskaniu zezwolenia OKĘCIE TOWER. W przypadku zintensyfikowanego ruchu GA na EPWA (w czasie ograniczonego ruchu IFR spowodowanego pandemią) trasa ta była częściej wykorzystywana przez kontrolerów EPWA do zezwalania na przeloty EPWA -> EPBC, tworząc potencjalne ryzyko kolizji w ATC EPBC.

Praktyka pokazała że koordynacja ATC EPWA ECHO –> EPBC się nie odbywała.

Uwaga! Brak tej trasy nie ogranicza w żaden sposób lotów o statusie SAR/EMER/ HOSP/GARDA pomiędzy EPBC i EPWA.


Czytaj również:
Propozycje zmian dla i wokół lotniska Warszawa Babice EPBC 

Źródło: dlapilota
comments powered by Disqus