Badanie rynku dronów w Polsce 2016 – wnioski i rekomendacje

Badanie rynku dronów w Polsce 2016 – wnioski i rekomendacje

Wraz z początkiem roku, ukazał się raport z badań pt. „Rynek dronów w Polsce. Świt w dolinie śmierci”. Publikacja w szczegółowy sposób analizuje polski rynek dronów, szacuje jego wartość i przybliża potencjalne kierunki jego rozwoju. To druga edycja tego opracowania.

Jak czytamy we wstępie, ten rynek dopiero co przeciera oczy, rozgląda się po świecie i szuka dla siebie miejsca, Jego specyfiką są wysokie koszty rozwoju, duże ryzyko, długi okres zwrotu nakładów, oraz jeszcze nie w pełni zidentyfikowane potrzeby potencjalnych klientów. Zanim doczeka się stabilnych zysków, musi wykazać się sztuką przetrwania w startupowej „dolinie śmierci”. Kto nie maszeruje, ten ginie.

Eksperci przeprowadzili badania 288 firm (w poprzednim roku 140), dla których drony są podstawowym narzędziem w działalności gospodarczej. Zdecydowana większość tych podmiotów świadczy usługi fotograficzne lub prowadzi działalność związaną z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych.

Autorzy publikacji w obrazowy sposób przybliżają nam klasyfikację liderów rynku w Polsce za 2016 r. pod względem szacunkowych przychodów netto ze sprzedaży, liczbę licencjonowanych operatorów dronów na świecie (gdzie Polska znajduje się na wysokiej pozycji) oraz ilość firm rynku dronowego przypadających na poszczególne województwa naszego kraju.


Przeanalizowany został również rynek szkoleń operatorów bezzałogowych statków powietrznych, który w Polsce wart jest co najmniej 13,8 mln zł. Efektem działalności 46 certyfikowanych ośrodków szkoleniowych i pomyślnego przejścia egzaminów u 14 egzaminatorów jest liczba ok. 3600 operatorów UAV posiadających świadectwa kwalifikacji.

Notabene między majem a grudniem 2016 r. przybyło ich aż 1100. Pod tym względem jesteśmy na trzecim miejscu na świecie, zaś na pierwszym w Europie, co jest konsekwencją dość korzystnych i jasnych przepisów prawa lotniczego o bezzałogowych statkach powietrznych.

Scharakteryzowane zostały także różnego rodzaju zasoby produkcyjne lub serwisowe szeregu czołowych firm światowego sektora lotniczego, które mają niewątpliwie wpływ na rozwój kompetencji technologicznych i rynek pracy. Według autorów książki, na koniec 2016 r. ten potencjał przemysłowy ma jednak niewielki wpływ na rynek dronów, szczególnie jeżeli brać pod uwagę rozwój systemowy ukierunkowany na różnorodne cywilne zastosowania.

Raport podkreśla również znaczenie dostępności dla wszystkich operatorów bezpłatnej aplikacji DroneRadar, która podnosi ich świadomość odnośnie bezpiecznego korzystania z przestrzeni powietrznej.


W podumowaniu autorzy pozycji podkreślają, iż drony to coś więcej niż lotnictwo. To internet rzeczy, cyfryzacja i robotyzacja w jednym. Świat biliona czujników. W raporcie przeanalizowany został stan zastany, przybliżone refleksje nad sytuacją na rynku dronów oraz wnioski i rekomendacje jak wyrwać przedsiębiorców z tego sektora ze startupowej „doliny śmierci”.

Metodyka badania

W badaniach rynku dronów w Polsce zostały wykorzystane dane z publicznych rejestrów – Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), skorelowanych z raportami finansowymi Info Veriti – największego dostawcy informacji gospodarczej w Polsce (Infoveriti.pl). Drugim źródłem były tegoroczne i ubiegłoroczne ankiety, które zgodzili się wysłać sami przedsiębiorcy. Wreszcie każda z 288 firm – osób prawnych i fizycznych objętych badaniem – sprawdzona została pod kątem jej aktywności w sieci na stronach www i w mediach społecznościowych (Facebook, Twitter, LinkedIn). Z głównymi firmami na tym rynku rozmowy prowadzone były bezpośrednio, dzięki czemu autorzy badania mogli poznać ich opinię.

Kto najbardziej skorzysta z lektury raportu dronowego?

 • przedstawiciele Przemysłu 4.0.: od firm teleinformatycznych po firmy lotnicze i motoryzacyjne
 • osoby reprezentujące zarówno biznes, jak i sektor publiczny;
 • menedżerowie firm dronowych, konstruktorzy, operatorzy;
 • analitycy rynkowi oraz finansowi;
 • przedstawiciele funduszy inwestycyjnych;
 • przedstawiciele jednostek badawczo-rozwojowych i uczelni wyższych;
 • przedstawiciele Jednostek Samorządu Terytorialnego i instytucji rządowych;
 • branża lotnicza;
 • branża zbrojeniowa;
 • gestorzy rozległych infrastruktur i zarządcy terenów wielkoobszarowych;
 • decydenci przedsiębiorstw poszukujących dostawców i usługodawców dronów.

Pełny opis raportu jest dostępny na stronie www.5zywiolow.pl

Publikację można nabyć tutaj (link)

Źródło: dlapilota
comments powered by Disqus