Święto służb meteorologicznych, również lotniczych

Święto Służby Hydrometeorologicznej Sił Zbrojnych RP (fot. BLMW)

Bez pracy meteorologów lotnictwo nie mogłoby działać. Ocena warunków meteorologicznych, w których załogi wykonują zadania wpływa bezpośrednio na bezpieczeństwo lotów.

Tylko w Brygadzie Lotnictwa MW działają trzy Lotniskowe Biura Meteorologiczne: W Gdyni-Babich Dołach (43. Baza Lotnictwa Morskiego), Siemirowicach i Darłowie (44. Baza Lotnictwa Morskiego), których specjaliści na co dzień zabezpieczają wykonywanie lotów z trzech lotnisk MW.

Dziś przypada święto Służby Hydrometeorologicznej Sił Zbrojnych RP.

Szefostwo Służby Hydrometeorologicznej przeznaczone jest do zabezpieczenia hydrometeorologicznego działań Sił Zbrojnych RP oraz jednostek organizacyjnych MON. Pełni funkcję centralnego organu w odniesieniu do wszystkich komórek meteorologicznych w SZ RP w zakresie zbierania, opracowywania i rozpowszechniania informacji meteorologicznych, hydrologicznych, satelitarnych, radarowych oraz aerologicznych.

Zarządzeniem Ministra Obrony Narodowej, data 23 marca ustanowiona została Świętem Szefostwa Służby Hydrometeorologicznej Sił Zbrojnych RP. Nawiązuje ona do daty upamiętniającej wejście w życie konwencji o utworzeniu Światowej Organizacji Meteorologicznej (WMO) w 1950 roku, jako kontynuatora Międzynarodowej Organizacji Meteorologicznej (ang. International Meteorological Organisation, IMO) powstałej w 1873 roku.

Z okazji Święta w Dowództwie Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych, I zastępca dowódcy generalnego RSZ generał broni pilot Jan Śliwka doceniając znaczące osiągnięcia w służbie wojskowej wyróżnił czterech oficerów Tytułem Honorowym „Zasłużony Żołnierz Rzeczypospolitej Polskiej”.


(fot. Mirosław C. Wójtowicz)

Źródło: DGRSZ / BLMW
comments powered by Disqus