Przejdź do treści
Terminal Centralnego Portu Komunikacyjnego - widok z góry - koncepcja KPF (fot. CPK)
Źródło artykułu

CPK: dwie równoległe drogi startowe o długości 3 800 m każda w ramach planowanego lotniska

Dwie równoległe drogi startowe o długości 3 800 m każda, terminal pasażerski zlokalizowany po południowej stronie linii kolejowej i zintegrowana z nim stacja kolejowa - to jedne z elementów wariantu inwestorskiego części lotniskowej Centralnego Portu Komunikacyjnego – podała spółka CPK.

Centralny Port Komunikacyjny to planowany węzeł przesiadkowy między Warszawą i Łodzią, który zintegruje transport lotniczy, kolejowy i drogowy. W ramach tego projektu w odległości 37 km na zachód od Warszawy, na ok. 3 tys. ha zostanie wybudowany Port Lotniczy Solidarność, który w pierwszym etapie będzie w stanie obsługiwać 40 mln pasażerów rocznie.

Spółka CPK przygotowała wariant inwestorski Portu Solidarność, który będzie elementem wniosku o decyzję środowiskową; ten etap zapowiedziano w grudniu ubiegłego roku, kiedy zaprezentowano obszar preferowanej lokalizacji Portu Solidarność na terenie części gmin: Baranów, Teresin i Wiskitki.

CPK będzie ubiegała się o uzyskanie decyzji środowiskowej dla lotniska z dwoma drogami startowymi; węzła kolejowego łączącego obszar lotniska z istniejącymi i planowanymi do wybudowania liniami kolejowymi; dróg, które będą łączyć obszar lotniska z istniejącą infrastrukturą drogową oraz innych elementów jak np. linii elektroenergetycznych, czy sieci wodociągowych. Spółka CPK planuje w III kwartale tego roku złożyć wniosek o wydanie decyzji środowiskowej do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie (RDOŚ).

Jak przekazał dziennikarzom z-ca dyrektora Biura Strategii i Planowania Podprogramu Lotniskowego CPK Jakub Łoch, obszar preferowanej lokalizacji Portu Solidarność z grudnia 2021 r. miał powierzchnię ok. 41 km kw., zajmując północno-zachodnią część terenu o wielkości ok. 78 km kw. z tzw. rozporządzenia obszarowego, które weszło w życie w lipcu 2021 r.

"Zgodnie z zapowiedziami obszar wariantu inwestorskiego dla części lotniskowej przedsięwzięcia znajduje się wewnątrz terenu preferowanej lokalizacji. Inwestycje kolejowe, drogowe i towarzyszące znajdują się w części także poza nim m.in. po to, żeby zapewnić ciągłość infrastruktury i połączyć się z istniejącymi szlakami" – powiedział.

Spółka tłumaczy, że wybór wariantu inwestorskiego CPK odbywał się na podstawie analiz wielokryterialnych wykonanych dla poszczególnych komponentów przedsięwzięcia.

"Ze względu na złożoność inwestycji wybór wariantu inwestorskiego był sekwencyjny: rozpoczął się od wyboru lokalizacji lotniska, do której dopasowano lokalizację węzła kolejowego, a następnie dróg i pozostałych elementów. W ramach analiz wielokryterialnych brane były pod uwagę takie aspekty, jak m.in.: integracja lotniska z koleją, efektywność techniczna i operacyjna infrastruktury, wpływ społeczny, doświadczenie pasażerów" – przekazał Łoch.

Jak przekazała spółka, w ramach obszaru części lotniskowej projektu powstaną dwie równoległe drogi startowe o długości 3 800 m każda (północna i południowa). Obszar między nimi (tzw. midfield) będzie miał 2 500 m szerokości. Głównym obiektem będzie terminal pasażerski zlokalizowany po południowej stronie linii kolejowej. Stacja kolejowa, która będzie w pełni zintegrowana z terminalem stanowiąc jeden z podstawowych elementów lotniska zapewni dogodne, bezpośrednie połączenie m.in. z Warszawą i Łodzią.

Dwie drogi startowe w ramach I etapu umiejscowione są na linii wschód-zachód, równolegle do istniejącej autostrady A2.

Jak tłumaczył Łoch, podczas prac nad master planem w wariancie inwestorskim przesunięto obie drogi startowe o 150 m na południe w stosunku do wariantów 2 i 3, a południowa droga startowa została odsunięta o 850 m na zachód względem północnej. Według spółki, "chodziło o to, żeby nie ingerować w dolinę Pisi Gągoliny oraz poprowadzić linię kolejową mostem nad tą rzeką i pod płytą terminala".

Z informacji przekazanych przez spółkę wynika, że stacja kolejowa jest zaplanowana w odległości 1 100 m od północnej i 1 400 m od południowej drogi startowej.

"Terminal pasażerski będzie zlokalizowany po południowej stronie linii kolejowej. Dwie drogi kołowania, które połączą północną i południową część obszaru między drogami startowymi przebiegają po wschodniej i zachodniej stronie terminala" – przekazał Łoch.

Z kolei tunel kolejowy, w którym znajduje się stacja CPK, został zaplanowany na głębokości ok. 14 metrów poniżej przyszłego poziomu lotniska i jest przykryty w centralnej części obszaru strefy operacyjnej lotniska (na długości ok. 2,5 km). W kierunku zachodnim i wschodnim tunel przechodzi w wykop otwarty, z którego część linii kolejowych wychodzi na poziom i ponad poziom terenu.

Jeśli chodzi o węzeł kolejowy, to w ramach prac nad studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowym (STEŚ), analizie poddanych jest łącznie pięć wariantów węzła kolejowego CPK zintegrowanych z rozwiązaniami lotniskowymi. Wszystkie warianty są dopasowane do układu dworca, terminala i dróg startowych w obrębie lotniska, natomiast różnią się rozwiązaniami poza tym obszarem, w tym w zakresie włączeń w istniejące linie kolejowe PKP PLK oraz linie Kolei Dużych Prędkości (KDP) planowane w ramach Programu Kolejowego CPK.

Spółka podała, że w wyniku prac studialnych zostały wyznaczone nowe stacje i przystanki osobowe. Wśród nich są m.in. stacja CPK – do obsługi lotniska pociągami Kolei Dużych Prędkości, pociągami dalekobieżnymi, regionalnymi i aglomeracyjnymi, na LK85 Warszawa-Łódź w bezpośredniej bliskości terminala; przystanek osobowy CPK Wschód – do obsługi strefy Airport City, na LK85 we wschodniej części lotniska; przystanek osobowy CPK Zachód – do obsługi strefy cargo, na LK85 w zachodniej części lotniska.

CPK ma być wybudowany do 2027 r. wraz z realizacją niezbędnych połączeń z komponentami sieci kolejowej i drogowej.

FacebookTwitterWykop
Źródło artykułu

Nasze strony