CSIL: Działalność Zespołu Obsługi

Śmigłowiec Mi-2 (fot. csil.wp.mil.pl)

To oni – żołnierze Zespołu Obsługi, na co dzień zabezpieczają od strony technicznej proces szkolenia w ramach prowadzonych kursów specjalistycznych oraz doskonalących.

Zespół Obsługi jest pododdziałem  wchodzącym w skład Wydziału Dydaktycznego, którego Szefem jest ppłk Arkadiusz Tomaszewski. Zespół Obsługi rozlokowany jest w hangarze lotniczym CSIL. Dzień pracy rozpoczyna się od wczesnych godzin porannych, krótką odprawą, którą prowadzi Szef Zespołu – por. Dariusz Kozuń, postawienie zadań do bieżącej realizacji. Po odprawie personel ZO przygotowuje sprzęt lotniczy, aparaturę kontrolno – pomiarową, narzędzia i inny sprzęt lotniskowo – hangarowy niezbędne do zabezpieczenia przedsięwzięć szkoleniowych. Ponadto personel zespołu wykonuje niezbędne obsługi bieżące i okresowe na posiadanym sprzęcie oraz usuwa wykryte usterki techniczne.

Profesjonalne zabezpieczenie w sprzęt techniczny wpływa na wysoką jakość szkolenia przyszłych specjalistów obsługujących sprzęt lotniczy. Dlatego priorytetem dla ZO jest pozyskiwanie nowego sprzętu eksploatowanego w Siłach Zbrojnych. Obecnie na wyposażeniu Zespołu Obsługi znajdują  się:

• samoloty i śmigłowce:
  – samolot F-16;
  – samolot MiG-29;
  – samolot Su-22;
  – samolot TS-11 „Iskra”;
  – śmigłowiec SW-4 „Puszczyk”;
  – śmigłowiec Mi-24;
  – śmigłowiec Mi-8;
  – śmigłowiec Mi-2;

• sprzęt NOSP:
  – dystrybutor powietrza typu: DP-2;
  – dystrybutor tlenu typu: AKZS-75M;
  – sprężarka powietrza typu: UKS-400W;
  – urządzenie do sprawdzania instalacji hydraulicznej: UPG-300M;
  – lotniskowy zasilacz hydrauliczny – LZH/M;
  – rozrusznik elektryczny typu: APA-5D;
  – lotniskowe urządzenie zasilania elektroenergetycznego samolotów – LUZES II/M;
  – lotniskowe urządzenie zasilania elektroenergetycznego samolotów – LUZES III/M;
  – lotniskowe urządzenie zasilania elektroenergetycznego samolotów – LUZES V/N;
  – lotniskowy zasilacz elektroenergetycznego – LZE-6;
  – stacja obsługi baterii lotniczych typu – ATLAS;

• sprzęt UL:
  – Radiolokacyjny System Lądowania  typu – RSP-10MN-1;
  – urządzenie elektroświetlne typu – ŁUCZ 2MU;
  – urządzenie elektroświetlne  typu – MOSKIT;
  – radiolatarnia lotniskowa typu – RL-3301 KROKUS;
  – urządzenie elektroświetlne typu – ŚWIETŁUSZKA 2AU;
  – automatyczny radionamiernik typu – ARP-11M;
  – radiolatarnia prowadząca typu – BEACON SCARAB;
  – radiolatarnia prowadząca typu – SA-100 DUAL;

• sprzęt Wys.-Rat.:
  – tratwa ratownicza typu – PSN-1;
  – tratwa ratownicza lotnicza typu – MEWA-6;
  – gogle lotnicze noktowizyjne typu – PNL-3;
  – spadochron ratowniczy typu – S4;
  – spadochron ratowniczy typu – S3s2M;
  – spadochron ratowniczy typu – SK-94;
  – ubiór kompensacyjny typu – WUK-90;
  – kamizelka ratownicza typu – KR-7;
  – łódka ratownicza typu – LŁR-1;
  – automat Spadochronowy KAP-3P1;
  – Hełm Lotniczy typu – THL-5;
  – Hełm Lotniczy typu – ZSZ-5A;
  – Hełm Lotniczy typu – ZSZ-7AP;
  – Hełm Lotniczy typu – ALPHA-306;
  – Hełm Lotniczy typu – THL-5 NV;
  – morski ubiór pilota typu – MUP-1;
  – maska tlenowa typu – KM-34D;
  – urządzenia do układania spadochronów hamujących typu – SH-22;
  – radiostacja ratownicza typu – R-855UM;
  – spadochron szkol.-trening. typu – L2-KADET;
  – ubiór przeciwprzeciążeniowy typu – PPK-3.

Źródło: Centrum Szkolenia Inżynieryjno-Lotniczego w Dęblinie
comments powered by Disqus