Z LOT-u do CPK. Konrad Majszyk dyrektorem PR i komunikacji

Konrad Majszyk, Dyrektor PR i komunikacji w spółce Centralny Port Komunikacyjny (fot. CPK)

Od połowy stycznia nowo utworzone stanowisko Dyrektora PR i komunikacji w spółce Centralny Port Komunikacyjny objął Konrad Majszyk. Wśród jego zadao znajdują się m.in. współtworzenie i realizacja strategii komunikacyjnej CPK, utrzymywanie relacji z mediami oraz koordynacja działao marketingowych spółki.

Konrad Majszyk do CPK przeszedł z Polskich Linii Lotniczych LOT, w których pracował od połowy 2017 r. pełniąc funkcję zastępcy dyrektora komunikacji korporacyjnej. Odpowiadał za współorganizację działao medialnych LOT-u i Polskiej Grupy Lotniczej, działalnośd biura prasowego, współpracę z mediami, a także m.in. redakcję magazynu pokładowego „Kaleidoscope”.

CPK jest bardzo potrzebny, ponieważ przepustowośd Lotniska Chopina jest bliska wyczerpania, a planowane inwestycje poprawią ją jedynie w sposób doraźny – mówi Konrad Majszyk. – Wokół CPK powstało wiele mitów, ale prawda jest taka, że za jego budową przemawiają liczne argumenty ekonomiczne. Porty przesiadkowe się po prostu opłacają, stanowiąc pozytywny wkład do PKB, generując miejsca pracy i zwiększając dostępnośd transportową kraju. CPK to ogromne wyzwanie inwestycyjne, finansowe i logistyczne, a co za tym idzie niełatwe zadanie pod względem komunikacji – przyznaje.

W latach 2012–2017 r. Konrad Majszyk jako dziennikarz ekonomiczny w „Dzienniku Gazety Prawnej” zajmował się transportem (lotniczym, kolejowym, drogowym i morskim) oraz logistyką, spółkami budowlanymi i sektorem energetycznym. Organizował i moderował liczne debaty, m.in. podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego i One Cargo w Katowicach.

W latach 2003–2012 był dziennikarzem „Rzeczpospolitej” podejmującym głównie tematykę transportową i komunikacyjną. Jest absolwentem Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego i podyplomowego studium polityki pieniężnej Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN.

Centralny Port Komunikacyjny to planowany węzeł przesiadkowy między Warszawą a Łodzią, który zintegruje transport lotniczy, kolejowy i drogowy. W ramach tego projektu, w odległości 37 km na zachód od Warszawy, na obszarze ok. 3.000 hektarów zostanie wybudowany Port Lotniczy Solidarnośd, który w pierwszym etapie będzie w stanie obsługiwad 45 mln pasażerów rocznie.

W skład CPK wejdą też inwestycje kolejowe: węzeł w bezpośredniej bliskości portu lotniczego i połączenia na terenie kraju, które umożliwią przejazd między Warszawą a największymi polskimi miastami w czasie nie dłuższym niż 2,5 godz. Inwestycja powinna umożliwid stworzenie ponad 150 tys. nowych miejsc pracy. W rejonie CPK powstanie Airport City, w skład którego wejdą m.in. obiekty targowo-kongresowe, konferencyjne i biurowe.

CPK jest w 100 proc. własnością Skarbu Paostwa, zaliczając się do spółek strategicznych z punktu widzenia interesów kraju.

Źródło: Centralny Port Komunikacyjny
comments powered by Disqus