Wykorzystanie BSP w inwestycjach infrastrukturalnych – zaproszenie na spotkanie

Dron wyposażony w sprzęt do filmowania (fot. cedd.pl)

Centralnoeuropejski Demonstrator Dronów poinformował, że na podstawie ustaleń Komitetu Sterującego Programu Żwirko i Wigura zostały podjęte działania mające na celu wypracowanie rekomendacji zastosowania bezzałogowych statków powietrznych (BSP) w inwestycjach infrastrukturalnych. Korzyści płynące z zastosowania BSP w procesie infrastrukturalnym zostały wstępnie przedstawione w „Białej Księdze Rynku Bezzałogowych Statków Powietrznych”.

W celu dalszej identyfikacji rynku i potrzeb interesariuszy w obszarze wykorzystania BSP w procesie inwestycji infrastrukturalnych, ze szczególnym uwzględnieniem etapu inwentaryzacji terenu pod inwestycje, CEDD poinformował o planowanym spotkaniu. Dokładny termin spotkania zostanie ustalony w późniejszym czasie.

Celem spotkania będzie prezentacja technologii BSP i doświadczeń w konkretnych projektach infrastrukturalnych. Przewidywany jest udział przedstawicieli instytucji, w tym inwestorów, zainteresowanych wykorzystaniem BSP do inwentaryzacji terenu.

Spotkanie odbędzie się w ramach zainicjowanego DroneLAB Inwestycje Infrastrukturalne. Działania DroneLAB to skoordynowane działania prowadzone w procesie partycypacyjnym, integrującym potrzeby różnych stron interesariuszy (usługodawców, usługobiorców, ekspertów, naukę) w celu wypracowania wytycznych lub standardu usług z wykorzystaniem BSP.

CEDD prosi o zgłoszenia chęci uczestnictwa w spotkaniu na adres: kontakt@cedd.pl.

W razie dużej ilości zgłoszeń CEDD zastrzega możliwość wyboru podmiotów zaproszonych do udziału w spotkaniu.

Szczegóły zostaną przesłane w najbliższym czasie na stronie www.cedd.pl

Źródło: cedd.pl
comments powered by Disqus