Ruszył pierwszy DroneLAB CEDD – temat „Środowisko”

Dron mierzący poziom szkodliwych substancji (fot. katowice.eu)

Pogarszającą się jakość środowiska polski miast stanowi poważne wyznanie dla mieszkańców i infrastruktury, ale także szanse dla rozwoju nowych branż i innowacyjnych technologii.

W lutym 2019 roku Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia zainicjowała pracę DroneLab-u Środowiska inicjatywy, której idea nawiązuje do rekomendacji wypracowanych przez interesariuszy Centralnoeuropejskiego Demonstratora Dronów, 15 grudnia 2018, podczas spotkania pn. Wykorzystanie dronów na rzecz ochrony środowiska w mieście: ochrona powietrza, ochrona klimatu, rozwój gospodarki obiegu zamkniętego, w ramach COP24 w Katowicach. W ramach DroneLab-u środowisko eksperci CEDD pracować będą nad analiza potencjału i stworzeniem sprzyjających warunków dla wykorzystania Bezzałogowych Statków Powietrznych na rzecz poprawy jakości środowiska na terenie Jednostek Samorządu Terytorialnego.

Analizując kluczowe potrzeby samorządów lokalnych oraz dojrzałość usług i technologii wykorzystywanych przez polską branżę BSP, w pierwszym kwartale 2019 roku DroneLab Środowisko rozpoczyna pracę nad przygotowaniem standardu usługi dla Jednostek Samorządu Terytorialnego mającej na celu analizę jakości powietrza z wykorzystaniem Bezzałogowych Statków Powietrznych.

W ramach pierwszego etapu prac Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia oraz (wybrany w wyniku konkursu ofert do koordynacji projektu) Instytut Innowacji i Odpowiedzialnego Rozwoju (INNOWO) wraz z kluczowymi interesariuszami procesu postarają się odpowiedzieć na pytania:

1. Z jakimi podstawowymi wyzwaniami w zakresie poprawy jakości powietrza borykają się polskie samorządy?

2. Jakie warunki musi spełniać skuteczna usługa mająca na celu analizę jakości powietrza z wykorzystaniem Bezzałogowych Statków Powietrznych aby wesprzeć Jednostki Samorządu Terytorialnego w rozwiązaniu bieżących problemów związanych z niską jakością powietrza, w tym w szczególności:
        – Jakiej wiedzy powinna dostarczyć taka usługa?
        – Jak może wspomóc przygotowanie skutecznych interwencji na terenie JST, oraz
        – Jak może wzmacniać rozwój świadomości i zmianę postaw wśród mieszkańców

Źródło: cedd.pl
comments powered by Disqus