"Prawo dronów" – regulacje krajowe i unijne w praktyce

"Prawo dronów" – regulacje krajowe i unijne w praktyce (fot. cedd.pl)

Centralnoeuropejski Demonstrator Dronów poinformował, że powstała pierwsza na polskim rynku kompleksowa publikacja dotycząca bezzałogowych statków powietrznych, uwzględniająca krajowe i unijne regulacje prawne.

Opracowanie odpowiada na wiele pytań dotyczących zakresu stosowania przepisów, zawiera praktyczne wskazówki zastosowania regulacji dla różnych podmiotów (pilotów, operatorów, pracodawców, lotnictwa państwowego) oraz przybliża często niezrozumiałe dla nie-prawników zagadnienia prawne.

W książce omówiono m.in.:

  • ramy, w których możliwe jest zgodne z prawem używanie dronów do wykonywania niektórych zadań publicznych
  • różne aspekty prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na wykonywaniu operacji bezzałogowymi statkami powietrznymi,
  • zagadnienia techniczne dotyczące projektowania, produkcji i obsługi dronów,
  • krótkie objaśnienia mechanizmów i pojęć lotniczych.

Publikacja przeznaczona jest dla osób, które w swojej praktyce zawodowej będą stosować europejskie oraz krajowe przepisy regulujące używanie dronów, ich projektowanie, budowę, wprowadzanie na rynek itp. Mogą być to prawnicy (osoby świadczące pomoc prawną, sędziowie, urzędnicy administracji publicznej), a także osoby wykorzystujące bezzałogowe statki powietrzne w działalności profesjonalnej (przedsiębiorcy świadczący usługi przy ich użyciu, zajmujący się projektowaniem, budową, obrotem oraz zaangażowane w proces certyfikacji).

„To jedno z pierwszych w Europie opracowań naukowych dotyczących tzw. europejskich  regulacji dronowych, które mają zastosowanie w lotnictwie cywilnym. Przystępna analiza  i systematyka regulacji dokonana przez doskonałych praktyków dziedziny czyni ją użyteczną  nie tylko dla prawników, ale także dla przedstawicieli biznesu, samorządów i wszystkich  zainteresowanych nowym rynkiem”. –  Małgorzata Darowska, radca prawny, pełnomocnik Ministra Infrastruktury ds. Bezzałogowych Statków Powietrznych i Programu Centralnoeuropejski Demonstrator Dronów (CEDD), autorka koncepcji programów Żwirko i Wigura oraz CEDD

„Książka jest pełnym wykładem dotyczącym tematyki cywilnych bezzałogowych statków powietrznych (powszechnie znanych jako drony) i prawa regulującego ich status. Czytelnik otrzymuje dzieło kompletne, praktyczne w przekazywanej wiedzy, jest to pogłębiona analiza nowej, dynamicznej i niezagospodarowanej w polskojęzycznej literaturze fachowej”. – dr hab. Robert Grzeszczak, prof. UW

Magdalena Ostrihansky – radca prawny; od ponad 5 lat zajmuje się prawem lotniczym, brała aktywny udział w opiniowaniu europejskich przepisów dotyczących bezzałogowych statków powietrznych, występowała na licznych konferencjach krajowych i międzynarodowych oraz prowadziła szkolenia z zakresu prawa lotniczego, w tym dotyczącego dronów.

Maciej Szmigiero – doktor nauk prawnych; radca prawny; pracownik Katedry Prawa Administracyjnego i Samorządu Terytorialnego na Wydziale Prawa i Administracji  UKSW w Warszawie; autor publikacji z zakresu prawa lotniczego i prawa bezzałogowych statków powietrznych; praktyk związany z jedną z warszawskich kancelarii prawnych.

Partnerem publikacji jest Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia, która wspiera inicjatywy związane z upowszechnianiem technologii dronowych i usług z ich wykorzystaniem, jest partnerem CEDD.

Źródło: cedd.pl
comments powered by Disqus