Dwa jubileusze BLMW – rys historyczny

25-lecie powstania Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej (fot. BLMW)

Wraz z nowym rokiem Gdyńska Brygada Lotnictwa Marynarki Wojennej wchodzi w dwulecie obchodów. Najpierw 25-lecia powstania Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej, które przypada na rok 2019 oraz 100 lecia polskiego lotnictwa morskiego, którego początki datujemy od pierwszego historycznego lotu polskiego lotnika nad Morzem Bałtyckim.

Najpierw 25 lecie. Na początku lat 90-tych w Dowództwie Marynarki Wojennej rozpoczęto prace nad wprowadzeniem nowej, dostosowanej do struktur NATO, organizacji lotnictwa morskiego. Już 11 czerwca 1991 roku Dowódca Marynarki Wojennej wydał rozkaz o utworzeniu Grupy Organizacyjno – Przygotowawczej, której zadaniem było sformowanie nowego związku taktycznego Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej, w skład której, w nowych strukturach wejść miał personel i sprzęt wszystkich dotychczas funkcjonujących jednostek: 34 pułku lotnictwa myśliwskiego, 18 eskadry ratowniczo – łącznikowej MW, 7 pułku lotnictwa specjalnego i 40 eskadry śmigłowców ZOP i Ratownictwa.

W związku z powołaniem nowej struktury już w styczniu 1994 roku przeformowano Szefostwo Lotnictwa w dowództwie MW w Zespół Oficerów Lotnictwa. 27 lipca 1994 roku Zarządzeniem szefa Sztabu Generalnego WP nr 053/org powstało z dniem 1 listopada 1994 roku Dowództwo BLMW. 1 stycznia 1995 roku w podporządkowanie dowództwa przeszły (utworzone z 34 plm i 18 er-łMW) 1 Pucki Dywizjon Lotniczy i 3 batalion zabezpieczenia w Gdyni-Babich Dołach. W lipcu 1995 roku dołączyły (utworzone z 40 eśzop i rat.) 2 Dywizjon Lotniczy i 4 batalion zabezpieczenia w Darłowie. W styczniu 1996 całość struktury BLMW zamknęło przyjęcie w podporządkowanie 3 Kaszubskiego Dywizjonu Lotniczego i 5 batalionu zabezpieczenia (powstałych z przeformowania 7 pls).

W wyniku przeprowadzonej reorganizacji uzyskano strukturę, w której rozdzielono część lotniczą od elementów zabezpieczenia. Lotnictwo morskie, jako pierwsze w kraju, przyjęło struktury zbudowane według wówczas nowej koncepcji zabezpieczenia logistycznego, zgodnej ze standardami Sojuszu Północnoatlantyckiego. W ciągu minionych 25 lat struktury LM jeszcze dwukrotnie ulegały wewnętrznym przeobrażeniom: najpierw dywizjony lotnicze przekształcono w eskadry, a bataliony zabezpieczenia stały się bazami lotniczymi MW (2003), a następnie wszystkie jednostki skonsolidowano w dwie Bazy Lotnictwa Morskiego, podległe Dowództwu BLMW.

Wszystko zaczęło się 15 lipca 1920 roku. Polscy mechanicy z utworzonej zaledwie dwa tygodnie wcześniej Bazy Lotnictwa Morskiego w Pucku "poskładali" wodnosamolot Friedrichshafen FF.33H, na którym chor. pil. Andrzej Zubrzycki wykonał lot nad Zatoką Pucką; obecność polskiego Lotnictwa Morskiego nad Bałtykiem stała się faktem! Dzień ten był świętem przedwojennego Morskiego Dywizjonu Lotniczego, jest także, zgodnie z decyzją Ministra Obrony Narodowej nr 96/MON z 11 lipca 1995 roku świętem Gdyńskiej Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej.

Nie zabraknie więc na profilu facebookowym Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej, na przestrzeni tych 24 miesięcy, odwołań do wspomnień tych minionych 25 lat i tych minionych stu. Stu lat tradycji polskiego Lotnictwa Morskiego. Nie zabraknie też współczesności, wydarzeń dopisywanych każdym dniem do tej tradycji.

Źródło: Brygada Lotnictwa MW
comments powered by Disqus