Bezpieczny transport morski

fot. kmdr ppor. Czesław Cichy

Poszukiwanie jednostki podejrzanej o transport grupy terrorystycznej, osłona abordażu, symulacja zagrożeń asymetrycznych oraz misje poszukiwawczo – ratownicze to zadania jakie realizują załogi klucza śmigłowców pokładowych SH-2G w działaniach z Okrętową Grupą Zadaniową. Do ćwiczących od poniedziałku okrętów polskiej Marynarki Wojennej dołączyła dzisiaj francuska fregata FNS „De Grasse”.

Od poniedziałku, 18 czerwca, na Bałtyku trwają manewry 3. Flotylli Okrętów. Okrętową Grupę Zadaniową manewrów utworzyły: fregata rakietowa ORP „Gen. T. Kościuszko”, okręt ratowniczy ORP „Piast” oraz niszczyciel min ORP „Mewa”. Do polskich okrętów dołączyła dzisiaj francuska fregata typu Tourville FNS "De Grasse", która w ostatnich tygodniach współpracowała ze śmigłowcami Mi-14PŁ w ramach ćwiczeń NATO na Morzu Północnym (zobacz: „Dynamic Mongoose na Morzu Północnym”). 

Główne zadanie dla ćwiczących sił to przede wszystkim osłona transportu morskiego przed atakami z powietrza. Obronę przeciwlotniczą prowadzić będą dwie fregaty - polska ORP „Gen. T. Kościuszko” i francuska FNS „De Grasse”. Zadanie obrony przeciwminowej otrzyma natomiast załoga niszczyciela min ORP „Mewa”. Okręt ratowniczy ORP „Piast” będzie koordynował operacje ratownicze. W ćwiczeniu uczestniczą również załogi klucza śmigłowców pokładowych SH-2G. Ich zadaniem będzie lokalizacja i rozpoznanie podejrzanej jednostki, osłona działań abordażowych, symulowanie zagrożeń asymetrycznych z powietrza oraz wykonywanie misji SAR (ang. Search and Rescue – poszukiwawczo - ratowniczych) we współpracy z okrętami.

Osłona transportu morskiego to dzisiaj kluczowe zadanie każdej floty wojennej. Dziennie na Bałtyku przebywa od 2 do 3 tysięcy jednostek. Prowadzona jest wymiana handlowa, transfer surowców oraz ruch pasażerski. W polskich portach przeładowywanych jest średnio około 60 milionów ton ładunków rocznie. Tylko jeden kontenerowiec jest w stanie dostarczyć jednorazowo ponad 15 tysięcy kontenerów, a na jednym wycieczkowcu może być ponad 3 tysiące pasażerów. To tylko wybrane przykłady rosnącego znaczenia transportu morskiego. Z powyższej sytuacji w dużej mierze wynikają scenariusze ćwiczeń Marynarki Wojennej, które skupiają się między innymi na operacjach związanych z osłoną i obroną morskich szlaków komunikacyjnych, utrzymaniem panowania na morzu i niedopuszczeniem do blokady morskiej kraju, która oznaczałaby odcięcie od źródeł zaopatrywania. Dużo ćwiczeń obejmuje zatem działania okrętów i lotnictwa MW na rzecz osłony transportu morskiego i bezpieczeństwa żeglugi. Głównie są to operacje przeciwdziałania atakom z wody i powietrza oraz atakom okrętów podwodnych, a także przeciwminowe, antyterrorystyczne, antypirackie oraz operacje stabilizacyjne, wymuszania pokoju i humanitarne. Ćwiczenia o takim charakterze są także kluczowe dla tworzenia atmosfery bezpieczeństwa na morzu niezbędnej dla niezakłóconego rozwoju transportu i handlu morskiego.

kmdr ppor. Czesław Cichy

Źródło: Brygada Lotnictwa MW
comments powered by Disqus