1000 godzin na E-3A AWACS

1000 godzin Zbigniewa Gutkowskiego na E-3A AWACS

Kapitan nawigator Zbigniew Gutowski jest piątym Polakiem, który pod koniec października przekroczył 1000 godzin nalotu na E-3A. Przed rozpoczęciem służby w bazie NATO na terenie Niemiec latał na samolotach patrolowo - rozpoznawczych Bryza w 30. Kaszubskiej Eskadrze Lotniczej w Siemirowicach.

Po wylataniu 1000 godzin na AWACS otrzymał list gratulacyjny oraz okolicznościowy znaczek poświadczający osiągnięty nalot. Kpt. Zbigniew Gutowski pełnił obowiązki nawigatora pokładowego w składzie personelu latającego E-3A w latach 2010 - 2012. Nalot bojowy uzyskał biorąc czynny udział w operacjach NATO Airborne Early Warning & Control Force Component stacjonującego w bazie w Geilenkirchen.

Źródło: Brygada Lotnictwa MW
comments powered by Disqus