List otwarty do Vice-marszałka Województwa Kujawsko - Pomorskiego Edwarda Hartwicha

Krzysztof Wojtkowiak

Szanowny Panie Vice-marszałku!

Chciałbym wyrazić swoje oburzenie na wieść o tym, jak hojnie korzysta Pan z pieniędzy Portu Lotniczego Bydgoszcz S.A., choć jest Pan ponoć specjalistą w liczeniu…

Zgodnie z oświadczeniem majątkowym złożonym w Urzędzie za rok 2011, deklaruje Pan, że piastował Pan funkcje członka Rady Nadzorczej spółki Port Lotniczy Bydgoszcz S.A. przez trzy miesiące – cytuję „do marca 2011”. Tymczasem z pańskiej pisemnej rezygnacji wynika, że pełnił Pan tę funkcje do 25 lutego 2011 (!) i też za taki okres pełnienia funkcji otrzymał Pan absolutorium od walnego zgromadzenia.


(...)
Czytaj całość listu na blogu Krzysztofa Wojtkowiaka

Źródło: blog Krzysztofa Wojtkowiaka
comments powered by Disqus