Kanadyjscy naukowcy wykonali lot odrzutowcem na czystym biopaliwie

Falcon 20 napędzany biopaliwem

Nazywając udane testy "historycznym krokiem dla lotnictwa i przemysłu energii zrównoważonej", Kanadyjska Krajowa Rada Badawcza (CNRC) poinformowała, iż przeprowadzona próba była pierwszym na świecie cywilnym lotem wykorzystującym w 100 procentach biopaliwo. Być może, jako odzwierciedlenie zaufania do paliwa pozyskiwanego z roślin oleistych uprawianych w Saskatchewan, szef pilotów CNRC, Tim Leslie, przeprowadził 29 października lot nad stolicą kraju Ottawą, należącym do Rady odrzutowcem biznesowym Falcon 20, którego silniki napędzane były jednynie ekologicznym paliwem.

"Od wielu miesięcy ciężko pracowaliśmy razem z naszymi partnerami i jest teraz bardzo satysfakcjonujące, zobaczyć, że to wszystko się udało", powiedział Leslie. "To naprawdę inspirujące mieć możliwość wykonania kroku w kierunku stworzenia ekologicznej przyszłości”, dodał. NRC jest agencją rządową i współpracuje z prywatnymi przedsiębiorstwami, w tym Agrisoma Bioscience Inc, która produkuje biopaliwa z roślin tolerancyjnych na zimno, ciepło i suszę. Roślinę, która jest zbliżona do canola, zasadza się na gruntach najgorszych klas nienadających się do upraw rolnych.

Olej ten nie nadaje się do użytku spożywczego, ponieważ zawiera znaczne ilości związków, które jednak powodują, iż staje się idealnym substytutem paliwa kopalnego. W dodatku może być zasobem odnawialnym. Według wstępnych danych, olej Carinata wydziela mniej szkodliwych emisji, niż klasyczne paliwa, jednak kwestia ta nadal jest badana. Za samolotem testowym Falcon 20 podążał T-33 - drugi należący do NRC, który został wyposażony w czujniki zbierające dane na temat składu gazów wylotowych wydobywających się z silników odrzutowca. Informacje zebrane w czasie tych prób będą analizowane przez NRC, celem uzyskania pewności, że teoria o zmniejszonej emisji jest prawdziwa.

Źródło: AVweb
comments powered by Disqus