Postęp RFF

IAOPA

IAOPA współpracuje z lotniskową sekcją Biura ICAO ds. Nawigacji Lotniczej (ang.: ICAO Air Navigation Buremu) w celu redukcji bądź eliminacji wymogów dotyczących ratownictwa i udogodnień przeciwpożarowych na lotniskach lotnictwa ogólnego. Wymogi te nie są spełnione w ogóle albo przynajmniej po części przez kraje, w których jest największy ruch lotnictwa ogólnego – USA, Kanadę i Australię. Jednakże niektóre kraje bezwzględnie zmuszają do wysokich, kosztownych standardów wątpliwej przydatności.

Z dyskusji z personelem ICAO wynika, że w Aneksie 14 ICAO, który dotyczy standardów lotnisk i zalecanych praktyk, nie istnieje żadne faktyczne rozróżnienie pomiędzy działaniami komercyjnego transportu lotniczego a tymi związanymi z General Aviation. Co więcej nie ma różnicy pomiędzy lotniskami zaprojektowanymi od początku czy to dla potrzeb operacji General Aviation czy komercyjnego transportu lotniczego. Dlatego też, Sekretariat przygotowuje petycję o zmianę Aneksu 14, by te różnice zostały uwzględnione.

Źródło: AOPA
comments powered by Disqus