Lotnisko w Kansas bazą bezzałogowych statków powietrznych

UAS FH-520

Federalna Administracja Lotnictwa USA (FAA), wydała zezwolenie na operowanie bezzałogowych statków powietrznych (UAS) – samolotów i śmigłowców - z portu lotniczego Captain Jack Thomas / El Dorado Memorial, w stanie Kansas.

Firma Flint Hills Solutions planuje rozpocząć produkcję i wykonywanie operacji z miejscowego lotniska, a także zapowiedziała przeprowadzanie szkoleń z obsługi przyszłych użytkowników tych maszyn. Rzecznik FAA, Les Dorr, powiedział, iż z innych lotnisk UAS również wykonują operacje, ale nie chciał sprecyzować z których. "Od 1 grudnia 2010 r. jest 273 aktywnych zezwoleń, ale nie wszystkie muszą oznaczać korzystanie z obiektów lotniskowych", stwierdził Dorr. Później wyjaśnił, że wszystkie zezwolenia dotyczą systemów bezzałogowych. Przedstawiciel wydziału do spraw rządowych w AOPA powiedział, że Stowarzyszenie zażądało listy autoryzacji na operacje UAS, które zaczęły się cztery lata temu, ale do tej chwili starania te wciąż nie przyniosły efektów.

Flint Hills Solutions będzie produkować bezzałogowe samoloty i śmigłowce w zakładach zlokalizowanych na lotnisku. Zezwolenie na korzystanie z UAS zostało udzielone miastu El Dorado, w pobliżu Wichita, ponieważ FAA nie autoryzuje lotnisk do operacji bezzałogowych maszyn, ale raczej zatwierdza organizacje, łącznie z lokalnymi władzami.

Manager lotniska, Caleb Marsh, zauważył, że El Dorado nie generuje dużego ruchu i nazwał porozumienie dobrym interesem dla wszystkich zainteresowanych stron. Zgodnie z umową, miasto może wycofać się z umowy, jeśli bezzałogowe maszyny spowodują zakłócenie istniejącego ruchu w miejscowym porcie lotniczym.

COA pozwala miastu na korzystanie z określonej przestrzeni powietrznej w określonych godzinach i obejmuje szczególne postanowienia dla każdej operacji. Certyfikaty Autentyczności wymagają koordynacji z odpowiednią jednostką obsługi ruchu lotniczego (Wichita ATC). Miasto do nadzorowania operacji UAS wyznaczyło Flint Hills Solutions.

"Lotnisko El Dorado będzie najlepszym miejscem dla operacji UAS, ponieważ jest usytuowane w odległości 55 km od Wichita, w stanie Kansas, co pozwala na wykonywania szkoleń i operacji poza przestrzenią powietrzną klasy B, C lub D", powiedział Roger Powers, prezes Flint Hills Solutions. „Inne lotniska, którym się przyglądaliśmy, są albo zbyt odległe albo zbyt zatłoczone dla bezpiecznego funkcjonowania maszyn typu UAS. Mamy bardzo wiele szczęścia, że możemy rozwijać się w El Dorado i stać się częścią rynku wartego do 2016 r. 16 mld dolarów rocznie. Podpisaliśmy porozumienie o wzajemnej pomocy z naszymi partnerskimi podmiotami publicznymi, w tym Butler County na korzystanie z samolotów bezzałogowych dla ich potrzeb w nagłych wypadkach. Lotnisko El Dorado będzie wielkim atutem Kansas, jak i każdego innego środkowo - zachodniego stanu, ponieważ będzie używane do publicznych misji bezpieczeństwa", dodał.

"Jesteśmy bardzo podekscytowani mogąc być częścią tej wyjątkowej szansy dla naszego miasta", powiedział Herb Llewellyn, zarządca miasta El Dorado. "Te certyfikaty autentyczności to tylko oficjalny start tego, co będzie długą i owocną współpracą z Flint Hills Solutions i co przyniesie wzrost miejsc pracy w dziedzinie wysokiej technologii w naszym cudownym mieście", wyjaśnił Llewellyn.

UAS, które będą operowały z lotniska El Dorado to bezzałogowe samoloty FHS FH-700 i helikoptery FH-520. Obie maszyny są w pełni autonomicznymi, bezzałogowymi systemami statków powietrznych o wadze poniżej 25 kg. UAS są obecnie wykorzystywane przez różne jednostki samorządu terytorialnego, jako jednostki do inspekcji powietrznych, reagowania kryzysowego, wspomagające służby ratunkowe i straż pożarną oraz inne działania w zakresie bezpieczeństwa.

Bezzałogowe maszyny FHS mogą zabrać na pokład czujniki elektro-optyczne oraz na podczerwień, a także szeroką gamę dostępnych na rynku cyfrowych aparatów i kamer niezbędnych do zapewnienia kontroli i nadzoru przy zachowaniu wysokiej rozdzielczości obrazu.

Źródło: AOPA
comments powered by Disqus