IAOPA prowadzi prace nad systemem jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej

AOPA
Stowarzyszenie AOPA poinformowało, iż Michael Erb z europejskiego oddziału Organizacji wraz z grupą przedstawicieli lotnictwa ogólnego prowadzi prace nad aktualizacją SESAR (Single European Sky ATM Research) Concept of Operation, kluczowego dokumentu leżącego u podstaw przyszłej strategii zarządzania ruchem lotniczym w Europie.

Jest to ważne zadanie dla zapewnienia, że przyszły europejski system spełni potrzeby i wymagania general aviation. IAOPA zdecydowanie poparła tę inicjatywę i oczekuje, że będzie ona miała rzeczywisty wpływ na końcowe rozwiązanie.

Nasz wkład do programu pracy SESAR nadal nabiera tempa, a nasz personel jest bezpośrednio zaangażowany w ponad 40 projektów operacyjnych i technicznych, zapewniając tym samym, że wymagania GA są brane pod uwagę. Niedawne Święta dały długo oczekiwaną przerwę, która pozwoli grupie nabrać nowych sił, stwierdził Ben Stanley z brytyjskiego oddziału AOPA.
Źródło: AOPA
comments powered by Disqus