Grecka AOPA w sporze prawnym z zarządcą jednego z lotnisk

AOPA Hellas

AOPA Hellas (grecki oddział Stowarzyszenia) poinformowała, iż z pomocą lokalnego Urzędu Lotnictwa Cywilnego wszczęła postępowanie wyjaśniające przeciwko zarządcy i przedstawicielom jednego z greckich lotnisk. Podjęte działania mają związek ze skargami pilotów, którym wielokrotnie odmawiano tam dostępu samolotami lotnictwa ogólnego, uzasadniając, iż nie było "wystarczająco dużo miejsca postojowego”.

Piloci ustalili, że w niektórych przypadkach, kiedy używano tego pretekstu, płyta lotniska była zupełnie pusta. Próba złożenia skargi do operatora portu lotniczego nie przyniosła rezultatów, w związku z czym, Stowarzyszenie nie miało innego wyjścia, jak tylko wejść na drogę prawną. Anton Koutsoudakis z AOPA Hellas powiedział: "Jeszcze nie chcemy podawać do ogólnej wiadomości nazwy tego lotniska, w nadziei, że zanim spotkamy się w sądzie, sprawa zostanie rozwiązana polubownie. Chcielibyśmy podziękować szwajcarskiej AOPA za pomoc w zebraniu wymaganych dowodów, a także szwajcarskim i libańskim załogom, które dostarczyły informacji w tej sprawie. Ogólnie rzecz biorąc, był to doskonały przykład współpracy europejskich pilotów".

AOPA Hellas sformowała ochotniczy zespół prawników do obsługi wszystkich pilotów, którzy chcą latać w Grecji. Grupa składa się z prawników i pilotów, a jej celem będzie wstawianie się za każdym pilotem GA, który może poczuć się źle traktowany przez władze lotnicze. AOPA pokryje koszty wydatków związanych z pomocą pilotom, którzy muszą jedynie wysłać raport dotyczący spornej sytuacji na adres info@aopa.gr. Niestety, Organizacja informuje, iż obecnie nie może obsługiwać zgłoszeń telefonicznych.

Źródło: AOPA
comments powered by Disqus