Przejdź do treści
Flota śmigłowców Airbusa (fot. Anthony Pecchi/Airbus)
Źródło artykułu

Śmigłowce Airbusa mogą latać na 50% mieszance nafty lotniczej i biopaliwa. Airbus dąży do 100% biopaliwa

Airbus Helicopters wzywa wszystkich interesariuszy z branży do przystąpienia do Grupy Użytkowników Paliwa Zrównoważonego.

Poprzez utworzenie Grupy Użytkowników Lotniczego Paliwa Zrównoważonego (SAF) dla podmiotów eksploatujących śmigłowce, Airbus Helicopters integruje branżę wokół wspólnego celu: promocji wykorzystania biopaliw. Jako pionier rynku cywilnych wiropłatów napędzanych silnikami turbinowymi, firma wzywa wszystkich głównych interesariuszy do przyłączenia się do inicjatywy, której celem jest zmniejszenie wpływu lotnictwa na ludzi i środowisko.

Wraz z Grupą Użytkowników SAF Airbus Helicopters planuje stawić czoła wyzwaniom związanym z upowszechnianiem biopaliw i wspierać dążenie branży do redukcji CO₂, dzięki stałej współpracy z partnerami ze wszystkich sektorów przemysłu lotniczego. Wspólne i kompleksowe podejście powinno upowszechnić stosowanie mieszanki nafty lotniczej i SAF oraz utorować drogę do przyszłego przejścia flot śmigłowcowych na 100% paliwo SAF.

"Zapraszamy wszystkich użytkowników śmigłowców, producentów silników, dostawców systemów paliwowych, producentów i dostawców paliwa, firmy zajmujące się obsługą i innych interesariuszy z branży do stania się z nami pionierami zrównoważonego lotnictwa", powiedział Stefan Thomé, wiceprezes ds. konstrukcyjnych i dyrektor techniczny Airbus Helicopters.

SAF zmniejsza emisję CO₂ dzięki wykorzystaniu resztek i odpadów poprodukcyjnych, takich jak zużyte oleje i tłuszcze roślinne. Dzięki temu paliwo nie wywiera negatywnego wpływu na produkcję żywności w rolnictwie. Biopaliwa są stosowane przy takich samych warunkach wydajności i bezpieczeństwa jak paliwa konwencjonalne, co sprawia, że ich użycie stało się dobrym sposobem na redukcję emisji CO₂ w przemyśle lotniczym.

Airbus zobowiązał się do przewodzenia dekarbonizacji sektora lotniczego w odniesieniu do produkowanych przez siebie statków powietrznych, satelitów i rakiet nośnych; ponadto angażuje się w działania na rzecz umożliwienia przyszłym pokoleniom zrównoważonych podróży lotniczych. Firma zamierza wspierać ogólnobranżowy ruch na rzecz dekarbonizacji, poprzez rozwój neutralny pod względem emisji dwutlenku węgla od 2020 r. i 50% redukcję emisji CO₂. Strategia dekarbonizacji Airbusa koncentruje się na poprawie spalania paliwa w statkach powietrznych obecnej generacji, przyspieszeniu opracowania nowych paliw i technologii (np. elektryfikacji, SAF itp.), optymalizacji codziennych operacji lotniczych.

Wszystkie śmigłowce produkowane przez Airbusa są certyfikowane do pracy na mieszance nafty lotniczej i SAF (po 50 % zawartości). Wszystkie podmioty lotnicze, chcące przystąpić do inicjatywy SAF User Group, mogą zgłaszać się na adres contact.ahsafusergroup.ah@airbus.com do 20 czerwca 2021 r.

FacebookTwitterWykop
Źródło artykułu

Nasze strony