Airbus Helicopters podpisuje umowę globalnego wsparcia śmigłowców Tiger

Tiger - start z lotniska (fot. airbus.com)

Airbus Helicopters i OCCAR (Organisation Conjointe de Coopération en matière d'Armement – Organizacja do spraw Współpracy w Zakresie Uzbrojenia) podpisały trójstronną umowę globalnego wsparcia, mającą na celu zwiększenie wskaźnika dostępności śmigłowców Tiger używanych przez wojska lądowe Francji, Niemiec i Hiszpanii. Dzięki niej zapewnione zostaną gotowość bojowa i wsparcie Tigerów przez następną i kolejne dekady.

Umowa obejmuje elementy krytyczne, takie jak ciągłe doskonalenie i zapobieganie przestarzałości, a także zapewnienie możliwości wykonania napraw i zapewnienia zapasu części zamiennych u wszystkich zaangażowanych dostawców. Ponadto umowa przewiduje zaspokojenie indywidualnych potrzeb każdego klienta zgodnie z jego scenariuszem operacyjnym i dyslokacją. Na przykład we Francji umowa gwarantuje dostępność części do 98% i przewiduje uproszczenie logistyki, ponieważ Airbus Helicopters przejmie również bezpośrednio odpowiedzialność za dostawę nowych części, a także części naprawionych i innych materiałów eksploatacyjnych.

„Jesteśmy dumni z tego, że zapewniamy Tigerom długoterminowe i dodatkowe wsparcie, zwłaszcza gdy niektóre z nich są stale bazują w ważnych rejonach operacyjnych. Umowa ta pozwala naszym klientom niezawodnie planować działania na następną dekadę", powiedział Bruno Even, prezes Airbus Helicopters.

Dotychczas dostarczono 183 Tigery siłom zbrojnym Francji, Niemiec, Hiszpanii i Australii, które wylatały ponad 30 000 godzin.  Śmigłowiec został po raz pierwszy wysłany do boju przez armię francuską w Afganistanie w 2009 roku, a wkrótce potem przez armie Niemiec i Hiszpanii. Tiger potwierdza swoją kluczową rolę w operacjach militarnych jako wysoce uniwersalny, trudno wykrywalny i zwrotny śmigłowiec uderzeniowy.

Źródło: Airbus Helicopters
comments powered by Disqus