Rekonesans w Radomiu

Air Show 2011 (logo)

W dniu 14 stycznia 2011 r. w 42. Bazie Lotnictwa Szkolnego w Radomiu odbyło się robocze spotkanie Biura Organizacyjnego Międzynarodowych Pokazów Lotniczych AIR SHOW – 2011. Celem spotkania była ocena dotychczasowych prac związanych z przygotowaniem przedsięwzięcia.

Prowadzący spotkanie Dyrektor Biura Organizacyjnego AIR SHOW – 2011 płk Janusz Chwiejczak postawił szczegółowe zadania wszystkim członkom Biura Organizacyjnego. Zwrócił uwagę na konieczność wyciągnięcia wniosków z błędów powstałych przy realizacji pokazów AIR SHOW – 2009.

W spotkaniu brali udział także: Zastępca Szefa Sztabu Sił Powietrznych gen. bryg. Jerzy Fryczyński, Szef Wojsk Lotniczych SP gen. bryg. pil. Stefan Rutkowski oraz dowódca 4. Skrzydła Lotnictwa Szkolnego gen. bryg. pil. Tomasz Drewniak wraz z podległymi żołnierzami odpowiedzialnymi za realizację przedsięwzięcia.

Rekonesans terenu lotniska w Radomiu oraz zakresu postawionych zadań pozwolił na szczegółową analizę przedsięwzięcia oraz podjęcie stosownych prac celem wyeliminowania błędów a także właściwego przygotowania do XII Edycji Międzynarodowych Pokazów Lotniczych AIR SHOW – 2011.

płk Janusz Chwiejczak
Dyrektor Biura Organizacyjnego AIR SHOW - 2011

Źródło: Air Show
comments powered by Disqus

Komentarze

Pogratulować zaangażowania. Niewiele mniejszą liczbą generałów i pułkowników przygotowano 60 lat temu D - DAY ....... . A tak przy okazji, ile to w tym roku będzie naliczał pan manager - pułkownik Chwiejczak za stoisko, za bilet wstępu, etc.??? Szczególnie właśnie za te, etc. etc., czy itd, itp.