Biuro organizacyjne AIR SHOW 2013 - przechodzi do konkretów

Biuro organizacyjne AIR SHOW 2013/ fot. Anna Rudnicka, Wydział Prasowy DSP

Dyrektor Biura Organizacyjnego AIR SHOW - 2013 przeprowadził odprawę zespołu przygotowującego przyszłoroczne pokazy lotnicze AIR SHOW. Odprawa w dniu 21 czerwca 2012 roku w Dowództwie Sił Powietrznych była rezultatem zatwierdzenia przez dowódcę Sił Powietrznych gen. broni pil. Lecha Majewskiego "Harmonogramu przygotowania Międzynarodowych Pokazów Lotniczych AIR SHOW - 2013" i skupiła się na uzgodnieniu działań całego zespołu.

W odprawie uczestniczyli żołnierze Dowództwa Sił Powietrznych, którzy odpowiadać będą za organizację pokazów dynamicznych, wystawy statycznej, wystawy przemysłu lotniczego, transport, kwaterunek i wyżywienie, łączność i dowodzenie, obsługę finansową, promocyjną i medialną AIR SHOW - 2013.

Grono doświadczonych już w organizacji AIR SHOW osób podzieliło się kluczowymi doświadczeniami z minionych edycji oraz zaznaczyło priorytetowe i kluczowe dla sukcesu imprezy zadania i termin ich wykonania.

mjr pil. Jakub Block
rzecznik prasowy AIR SHOW - 2013

Źródło: Air Show
comments powered by Disqus